Moeten zzp’ers zich toch verplicht verzekeren?

En waarom is het belangrijk?

Mkb loopt achter met cloud computing

Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is aan te raden voor zzp’ers, maar het is niet verplicht. Na 2020 komt er mogelijk wel een verzekeringsplicht. Waarom is het verzekeren tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid zo belangrijk?

De meeste zzp’ers zijn niet verzekerd. Daar zijn verschillende redenen voor. De hoogte van de premie voor de AOV is een heet hangijzer en ook het acceptatiebeleid van verzekeraars speelt een rol. Veel zzp’ers hebben het geld er niet voor over en zelfstandigen met bepaalde beroepen kunnen zich moeilijk verzekeren. Bijvoorbeeld voor bouwvakkers is het verzekeren een probleem.

ZZP verzekeren verplicht?

Jezelf als zzp'er verzekeren is niet verplicht. Er komt waarschijnlijk een verplichte AOV, maar over de inhoud van deze verzekering is nog maar weinig bekend.

Hoe moet de verplichte AOV eruit zien?

In de zomer van 2020 moeten de contouren van de verplichte AOV bekend zijn. Waarschijnlijk moeten de plannen vervolgens nog weer bijgeschaafd worden na gesprekken met de vertegenwoordigers van de verschillende betrokkenen. Het is te ambitieus om al in 2020 de nieuwe verzekering te verwachten. Mogelijk duurt het tot 2023 tot de verplichte verzekering ingaat.

Waarom een verplichte AOV?

Er zijn voorstanders van een verplichte verzekering, maar zeker ook tegenstanders. De verplichtstelling komt er omdat de meeste zzp’ers zich niet verzekeren tegen de financiële risico’s van het arbeidsongeschikt raken. Er bestaat namelijk geen recht op een vangnet.

Regels ZZP verzekeren

Werknemers kunnen bij arbeidsongeschiktheid recht hebben op een uitkering uit de WIA. Dat gaat niet op voor zelfstandigen. In een uiterste geval en onder strikte voorwaarden bestaat er recht op een bijstandsuitkering, maar de meeste arbeidsongeschikten hebben geen rechten door bijvoorbeeld inkomsten van de overige gezinsleden of door een overwaarde in de eigen woning.

Is verzekeren eenmanszaak verplicht?

Het verzekeren van je eenmanszaak verplicht stellen zal in de nabije toekomst nodig zijn. In de tussentijd moet je het belang van het verzekeren van het arbeidsongeschiktheidsrisico niet onderschatten. Door een ziekte of een ongeval kun je van de ene op de andere dag niet meer werken. Het inkomen zakt naar nul en er ontstaat een niet te overbruggen financieel gat. Als je blijvend arbeidsongeschikt raakt, valt het inkomen weg tot jouw pensioendatum. Dat kun je niet opvangen met spaargeld, dus je moet het risico wel verzekeren.

Regels om jezelf als zzp'er te verzekeren zijn er dus nog niet, maar laten niet lang op zich wachten.

Wat vind je van dit artikel?