Mag een ondernemer meerdere eenmanszaken hebben?

Wat moet ik doen als ik meerdere activiteiten ga bedrijven?

25 maart 2020

Je hebt al een eenmanszaak en wilt daarnaast nog een onderneming oprichten? Mag dit dan ook weer in de vorm van een eenmanszaak of moet je de structuur anders opzetten?

BV laten oprichten?

Het is niet toegestaan om meer dan één eenmanszaak te hebben. Dit komt omdat het privé-vermogen van de eigenaar onlosmakelijk is verbonden met de eenmanszaak. Dit is de uitkomst van een uitspraak van de rechtbank. Deze oordeelde dat ‘het inschrijven van meerdere eenmanszaken per persoon in het handelsregister in strijd is met het doel en de strekking van de Handelsregisterwet.’

Hoe dan wel?

Als je naast je eenmanszaak andere dingen wilt gaan doen, andere activiteiten uitvoeren, dan is dat wel mogelijk. Daar zijn een paar opties voor.

  • Je kunt de bedrijfsomschrijving veranderen. Deze heb je opgegeven bij de inschrijving van de eenmanszaak. Ook eventueel bijbehorende handelsnamen kunnen worden opgenomen in het handelsregister.

  • Een andere optie is een nevenvestiging oprichten. Dit mag alleen als de nieuwe activiteiten op een andere locatie plaatsvinden. Je registreert deze vestigingen onder het zelfde inschrijfnummer.

VOF

Het is wel toegestaan om een vennootschap onder firma (VOF) te beginnen naast je eenmanszaak. Daar moet je dan wel zelf als persoon in gaan zitten. Dit komt omdat alleen natuurlijke personen mogen voorkomen in een VOF. Dit kan wel bij een commanditaire vennootschap (CV). Het is ook nog een mogelijkheid om al die nieuwe activiteiten plaats te laten vinden in je eenmanszaak, waardoor jij het risico loopt, en dat je de andere personen beloont voor de voor jouw bedrijf verrichte werkzaamheden. Daar moet je goede afspraken over maken met de mensen met wie je samenwerkt. Meerdere VOF’s zijn wel toegestaan.

Van VOF naar eenmanszaak

Het kan zijn dat één van de vennoten uit de VOF treedt. Jij of een andere vennoot kan er dan voor kiezen om de zaak voort te zetten als een eenmanszaak. Ga dan altijd eerst na of de andere ondernemer al een eenmanszaak op zijn naam heeft staan. Als jij het zelf wilt voortzetten als eenmanszaak, maar je hebt al een zaak, dan moet je ontbinding van de VOF aanvragen. Daarna kan je het bijschrijven bij je eigen bedrijf. Dit kan dus door een uitbreiding van de activiteiten of een inschrijving van een nevenvestiging. De ontbinding moet gebeuren met 'formulier 17a' en 'formulier 17b'. In het laatste geval zal de ondernemer zelf moeten bepalen welke vestiging de hoofdonderneming wordt.