Inschrijven op een aanbesteding, waarom zou je?

22 maart 2018

Aanbestedingstrajecten zijn complex en tijdrovend. Nou ja, zo denken veel ondernemers erover. En hoewel niemand zal beweren dat het gemakkelijk is, is er wel degelijk wat voor te zeggen om je in de materie te verdiepen. Want met een goede inschrijving kun je een goede klus binnenhalen. En welke ondernemer wil dat nou niet?

Eerste Hulp bij Aanbesteden

Aanbestedingen zijn simpelweg de producten en diensten die overheidsinstanties inkopen bij ondernemers. Dat kan van alles zijn. Een cateringklus voor de gemeenteraad, de schoonmaak van een ziekenhuis, nieuw meubilair voor De Belastingdienst of de herinrichting van een straat of plein. Je kunt het zo gek niet bedenken of de overheid koopt het in. En mogelijk ligt er dus ook werk voor jouw onderneming.

Vorm van acquisitie

Het is goed om te weten dat de overheid jaarlijks voor zo’n 73 miljard euro aan producten en diensten inkoopt. Europees wordt er zelfs voor 240 miljard aanbesteed. Op gemeentelijk niveau ligt het bedrag op 1000 euro per jaar per inwoner. De overheid is kortom een vermogende klant die je eigenlijk niet buiten beschouwing zou moeten laten. Zie het als vorm van acquisitie. Een goede aanbesteding kan het voortbestaan of zelfs een uitbreiding van je onderneming betekenen.

Ondernemers die op de hoogte zijn van de aanbestedingen in hun branche, hebben een goed beeld van de ontwikkelingen in de markt. Aanbestedingen zijn daarmee een voedingsbodem voor innovatie en groei. Ze zetten ondernemers aan het denken over wat ze willen bereiken en wat ze nog moeten doen om daar te komen. Wie een groeidoelstelling heeft, zou de wereld van de aanbestedingen zeker moeten verkennen.

Eerlijke kans

Het MKB heeft zich lang door de overheid buitengesloten gevoeld. De eisen die in aanbestedingen werden gesteld lagen vaak te hoog voor kleine ondernemers. Volgens brancheorganisaties maakten ze geen eerlijke kans. Met de Aanbestedingswet uit 2012 is vastgesteld dat minimaal 30% van de aanbestedingen gegund moet worden aan het MKB. Dat maakt het meteen een stuk interessanter. Bovendien is de administratieve last van een inschrijving verlaagd. Je hoeft niet meer alle bewijslast aan te leveren, maar verklaart met een Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat je financieel gezond bent, geschikt voor de klus en bekwaam genoeg. Pas na selectie moet je dit aan kunnen tonen.

Investeren in aanbesteding

Ondernemers die mee willen dingen in aanbestedingstrajecten doen er goed aan hier tijd, middelen en personeel voor vrij te maken. Liefst personeel dat ook meedenkt over business development. Zo stem je de ontwikkelingen in de markt en die van je bedrijf zo goed mogelijk op elkaar af. Bovendien heeft inschrijven alleen zin als je het goed doet. Tien halfbakken pogingen leveren je geen werk op. Eén goede en zorgvuldig aangepakte inschrijving kan de klus van je leven betekenen. Lees er dus over, volg een training of laat je adviseren door een externe deskundige. En als je de middelen ontbeert, overweeg dan om het uit te besteden.

Inschrijven op aanbestedingen loont en kan ook voor jouw onderneming de moeite waard zijn. Het is minder complex en tijdrovend als verondersteld wordt. Maar belangrijker nog: Het brengt ondernemers kennis, motivatie, innovatie en omzet.

Auteur

Yanaika Zomer