In 5 dagen van schets naar prototype

Snel innovaties testen met een design sprint

02 juli 2018

Als je een nieuw, innovatief idee hebt, wil je graag testen of het wel aanslaat bij je doelgroep. Normaal gesproken kost je dat veel tijd en geld om voor elkaar te krijgen, wat ontmoedigend kan werken. Dat dachten ze bij Google ook, dus hebben zij een manier bedacht om sneller en makkelijker te kunnen innoveren. Ze noemen het een Design Sprint. En dit is hoe het werkt.

Wat is de Google Design Sprint

Een Design Sprint is een intensief proces waarbij je in vijf dagen en vraagstuk van je organisatie probeert op te lossen. De tijdsdruk zou ervoor moeten zorgen dat je niet blijft hangen op details, snel beslissingen neemt en dat je een snel idee krijgt over of je idee van waarde is. Iedere design sprint doe je met een team uit bestaande uit experts vanuit je eigen organisatie, eventueel wat externe experts en een paar van je eigen klanten. Je gaat samen aan de slag met een oplossing ontwerpen voor een probleem.

Waarom zou je gebruik maken van een Design Sprint

Innoveren is doorgaans een intensief, langlopend proces. Je test meerdere ideeën tegelijk en de kans op falen is hoog. Daarmee is het voor kleinere ondernemers niet heel aantrekkelijk, maar innovatie is natuurlijk wel hard nodig. De design sprint probeert een aantal van deze problemen weg te nemen. Door de strakke tijdslimiet van 5 dagen kan je veel sneller een probleem tackelen en oplossingen testen. Dit maakt de kosten ook lager. En doordat je er klanten bij betrekt, krijg je ook snel idee of het überhaupt wel aanslaat bij je klanten.

Hoe een Design Sprint week verloopt

Maandag

Deze dag staat in het teken van het begrijpen en verder definiëren van je vraagstuk

 • Maak een visueel overzicht van het vraagstuk. Breng alle relevante partijen in beeld, zoals klanten, collega’s of andere stakeholders

 • Interview experts over het probleem. Betrek ook experts van buitenaf, voor meer perspectief op het probleem.

 • Bepaal wat ‘succes’ is. Wanneer is het probleem opgelost? Waar moet de oplossing aan voldoen

Dinsdag

Deze dag staat in het teken van ideeën verzinnen. Je gaat aan de slag met verder onderzoek en brainstormen

 • Kijk ook of en hoe andere organisaties het vraagstuk hebben opgelost

Woensdag

Deze dag kies je met welk idee je verder gaat.

 • Laat iedereen uit je team stemmen op de beste 1-3 ideeën. Van die ideeën ga je een prototype maken om te testen. Wellicht kan dat in een prototype, misschien heb je er meerdere nodig.

 • Maak een storyboard van de ervaring die jouw doelgroep heeft met jouw oplossing. Welke stappen doorlopen ze? En waar ben je het meest benieuwd naar?

Donderdag

Deze dag staat volledig in het teken van het bouwen van je prototype en de verdere voorbereiding van de testdag

 • Verdeel de taken van het bouwen op een slimme manier, maar verlies elkaar niet uit het oog. De verschillende onderdelen van je prototype moeten wel bij elkaar passen

 • Bedenk welke feedback je op de vrijdag wilt hebben van de klanten.

Vrijdag

De testdag met je klanten. Je test je prototype en houd interviews met je klanten om feedback te verzamelen en te kijken wat ze ervan vinden

 • Kijk niet alleen naar hun antwoorden op de vragen. Observeer ook hun gedrag, hun reacties en schrijf dit netjes op.

 • Noteer ieders observaties op een whiteboard of iets vergelijkbaars. Wat heeft iedereen gezien? Zijn daar patronen in te ontdekken? En hoe ging het over het algemeen?

 • Bepaal samen je vervolgacties.

Goede voorbereiding is nodig

Wat dus niet in deze vijf dagen is meegerekend is de voorbereiding. Het zal niet voor iedereen even makkelijk zijn om een aantal klanten zomaar uit te nodigen. Om een design goed te kunnen uitvoeren heeft Google een toolkit gelanceerd en verschillende video’s met meer informatie over de sprint.

Nog niet overtuigd

Ben je nog niet overtuigd van de kracht van een Design Sprint bekijk dan deze video van Google!

Auteur

Chantal Verweij