MKB-Nederland in strijd met projectontwikkelaars

Vereniging pleit voor opknappen binnensteden

16 december 2009

MKB-Nederland heeft het geregeld aan de stok met projectontwikkelaars. Het zit de vereniging vooral niet lekker dat het initiatief bij nieuwbouwprojecten maar zelden bij winkeliers ligt.

Vraag

"Meestal is er zelfs helemaal geen vraag naar extra winkelruimte. De projectontwikkelaar vraagt de detailhandel mee te doen omdat het project ingevuld moet worden", zegt Gerrit Sluiskes, specialist ruimtelijke ordening bij de Nationale Winkelraad van MKB-Nederland. Vooral retailparken aan de rand van stedelijke gebieden, detailhandel in de buurt van stadions en zogeheten factory outlet centers zijn MKB-Nederland een doorn in het oog.

Visies

Steeds meer provincies hanteren detailhandelsvisies, die een uitkomst moeten bieden bij conflicten. Deze detailhandelsvisies bieden handvatten bij de vestiging van nieuwe winkelcentra wanneer deze een negatief effect hebben op omringende detailhandel.

Samenwerking

Sluiskes is overigens wel degelijk ook positief gestemd over samenwerking met projectontwikkelaars. Volgens hem zien projectontwikkelaars, net als het mkb, steeds meer in het opknappen van binnensteden. Onlangs won Bouwfonds MAB met een dergelijk project, namelijk de Parade in Bergen op Zoom, zelfs de NRW-jaarprijs. Bij dit project is een verouderde winkelcentrum verbouwd tot een moderne winkellocatie, met behoud van het historische stadskarakter.

Meer weten

Wil je meer weten over de standpunten van MKB-Nederland? Lees dan dit artikel. Ben je als ondernemer ontevreden over een bepaalde gang van zaken en wil je je mening daarover laten horen? Klik dan hier.

Bron: MKBnet/Ondernemen!