Wat staat er in een importplan?

Van missie tot wet- en regelgeving

Wat staat er in een importplan
MKB Servicedesk whitepaper Importeren

Eerste hulp bij importeren

Uit je marktonderzoek is gebleken dat de Nederlandse markt klaar is voor jouw product of dienst uit het buitenland. Tijd voor een uitgebreid importplan. Door te kijken naar zaken als bijkomende kosten, risico’s, transport en wet- en regelgeving kun je je plannen concreet maken.

Je importplan bevat in elk geval de volgende hoofdstukken:

  • Motivatie en missie - Waarom wil je gaan importeren?

  • SWOT-analyse - Interne en externe analyse

  • Transport en logistiek - Hoe krijg je het product van A naar B?

  • Financiën - Hoe ga je de import bekostigen?

  • Wet- en regelgeving - Met welke wetten en regels krijg je te maken?

Motivatie en missie

In dit hoofdstuk beschrijf je waarom je zo graag aan de gang wil met het importeren van dit product. Dat kan zijn omdat je door een betere prijs kan concurreren met bestaande vergelijkbare producten of omdat je het welbekende gat in de markt hebt ontdekt. Of misschien ben je wel benaderd door een buitenlands bedrijf met de vraag of je het product op de Nederlandse markt wilt brengen. Beslis ook hoe je gaat importeren: als importeur (ook wel distributeur genoemd) of als handelsagent. Het verschil tussen deze vormen lees je in dit artikel.

SWOT-analyse

In de SWOT-analyse onderzoek je je sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Sterktes en zwaktes zijn altijd intern (o.a. bekwaam personeel, voldoende financiering), kansen en bedreigingen komen altijd van buitenaf en zijn dus extern (o.a. concurrenten, afzetmarkt). Bij de externe analyse komen de resultaten van je marktonderzoek ook goed van pas. Een bedreiging kan bijvoorbeeld zijn dat je de taal van het land waaruit je wilt importeren niet spreekt, bijvoorbeeld Chinees. Zorg bij belangrijke afspraken dat er een tolk aanwezig is of iemand die Chinees studeert. 

Transport en logistiek

Ga je zelf de goederen verzorgen of laat je dat doen? Beschrijf in je plan hoe je dit wilt gaan aanpakken en bekijk daarbij ook het kostenplaatje. Doe dit voor alle opties; gaat het per boot, vrachtwagen, vliegtuig of trein? Elk vervoerstype heeft zo zijn eigen voor- en nadelen.  Denk ook na over de verpakking van je product, hier zijn vaak wettelijke eisen aan verbonden. Zorg dat je over de juiste papieren beschikt, zoals een invoervergunning en certificatien.

Wanneer je internationaal handelt, is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken met je klant of leverancier. Een hulpmiddel bij het maken van afspraken met buitenlandse leveranciers, zijn Incoterms. Zo weet je precies wie in welke fase van het transport verantwoordelijk is voor het product.  

Uiteraard hoort de douane ook in dit hoofdstuk thuis: goederen buiten de EU mag je niet zomaar op de Nederlandse markt brengen, die moet je via de douane invoeren. Daar betaal je invoerrechten en belasting over. De aangifte is specialistenwerk en kun je het beste door een douane-expediteur laten doen. Ook bieden logistieke dienstverleners de mogelijkheid om deze ingewikkelde zaken van je over te nemen.

Lees het artikel: Alles over importheffingen

Financiën

Beginnen met importeren kan veel geld kosten. Soms heb je daar hulp van een bank of andere investeerder voor nodig. Zij vinden het altijd belangrijk dat er een goed doordachte financiële planning is, dus zorg daar in elk geval voor. Denk ook na over de manier waarop klanten of afnemers kunnen betalen (termijn, bankkosten, etc.) en verzekeringen. Let ook op de BTW-regels die gelden bij import van goederen of diensten. Helaas zijn er bij import geen subsidies van de overheid. 

Wet- en regelgeving

Controleer of de producten die je wilt invoeren voldoen aan de Nederlandse wetgeving. Ook moet het aan de nodige kwaliteitseisen voldoen, zoals een CE-keurmerk. Voor sommige producten heb je een invoervergunning nodig omdat ze niet of beperkt ingevoerd mogen worden. De douane controleert of je aan de wetten voldoet op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu (VGEM). Op de website van de douane vind je een overzicht van de goederen die extra goed gecontroleerd worden.

Andere zaken die bij wet- en regelgeving aan bod komen zijn de algemene voorwaarden, het type overeenkomst met je leverancier, het voeren van de juiste taal op de verpakking en het verzorgen van een bijsluiter in de juiste taal.

Als je bovenstaande hoofdstukken hebt beschreven, ben je al een heel eind met je importplan en heb je als het goed is meer inzicht in het mogelijke slagen van je plannen. Zie je het nog steeds zitten en heb je een goede leverancier gevonden? Dan kan je aan de slag met de volgende stap: de praktijk!

Wat vind je van dit artikel?