Invoer-btw betalen en terugvragen: bespaar geld op importkosten

Hoe het zit met btw bij import binnen en buiten de EU

financial-officers-calculate-expenses-from-cash-bills t20 Xz4xnX
whitepaper btw in het buitenland hero

Btw in het buitenland

MKB Servicedesk whitepaper Importeren

Eerste hulp bij importeren

Als je goederen importeert uit het buitenland, betaal je meestal geen btw aan de leverancier. Berekent hij of zij toch belasting toegevoegde waarde (btw), dan kun je die btw terugvragen. Hoe dit in zijn werk gaat, lees je in dit artikel.

Btw bij invoer

Voor het afdragen en terugvragen van btw bij importeren zijn diverse regels. Hieronder volgt een overzicht van de manier waarop je btw bij invoer kunt betalen of terugvragen.

Btw betalen over import

De btw die je moet betalen bij het importeren van goederen kun je op twee manieren voldoen:

  1. Je betaalt de import-btw bij de douane, tegelijk met de heffing van de douanerechten bij de aangifte ten invoer.

  2. Als je een vergunning artikel 23 (verleggingsregeling) hebt, hoef je bij de douane geen invoer-btw te betalen. In plaats daarvan geef je de btw aan in je btw-aangifte. Op de site van de Belastingdienst lees je hoe je zo'n vergunning aanvraagt

Hoe wordt de hoogte van de btw berekend?

De hoogte van de invoer-btw is afhankelijk van de zogenaamde douanewaarde. Deze waarde bestaat uit:

  • De transactiewaarde van de goederen;

  • Belastingen en heffingen die kostprijsverhogend zijn (exclusief de btw);

  • De bijkomende kosten.

Lees het artikel: Alles over importheffingen

Betalen bij de douane

Hoe je de import-btw ook betaalt, de goederen moeten bij de invoer bij de douane worden aangemeld en er moet een aangifte ten invoer worden gedaan. Als de heffing van de btw tegelijk met de heffing van de invoerrechten bij de aangifte ten invoer gebeurt, moet je de verschuldigde belasting direct betalen. Iedereen die de goederen bij zich heeft, kan de aangifte ten invoer doen en de verschuldigde btw betalen, dus ook de vrachtwagenchauffeur die de goederen binnenbrengt. Daarnaast kunt je de aangifte laten verzorgen door een expediteur.

Btw import binnen de EU

Het laten invoeren van goederen vanuit een ander EU-land noem je officieel geen import, maar een intracommunautaire verwerving. De levering is in het andere land meestal belast met nul procent. Je moet over deze verwerving wel Nederlandse btw afdragen. Je gaat de goederen immers in Nederland verhandelen. Deze btw draag je af via je periodieke btw-aangifte.

Als je in een ander EU-land geen btw verschuldigd bent, kan het toch gebeuren dat de leverancier je buitenlandse btw laat betalen. Dit bedrag kun je niet terugkrijgen in Nederland maar in het betreffende EU-land. Het verzoeken tot teruggaaf van deze btw kun je bij de Nederlands Belastingdienst doen via internet. Je hebt hiervoor inloggegevens nodig, die je op dezelfde pagina kunt aanvragen.

Als je in een ander EU-land wel btw moet betalen, doe je daar ook aangifte van de omzetbelasting. Op deze aangifte omzetbelasting kun je meestal de buitenlandse voorbelasting van de verschuldigde btw aftrekken. Hiervoor moet je je als ondernemer in het betreffende EU-land laten registreren.

Voorwaarden btw bij invoer terugvragen

Je kunt invoer-btw niet zomaar terugvragen. Om btw bij invoer terug te vragen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  1. Je onderneming moet in Nederland gevestigd zijn.

  2. Je hoeft in het EU-land waar je de btw terugvraagt geen btw-aangifte te doen. Doe je dat wel? Dan kun je daar de btw als voorbelasting aftrekken. 

  3. Je gebruikt de goederen en diensten voor met btw belaste bedrijfsactiviteiten. 

Drempelbedragen

Voordat je een verzoek tot teruggaaf doet, is het goed om te weten dat er drempelbedragen gelden. Zo moet het btw-bedrag ten minste € 50 zijn over een kalenderjaar of het einde van een kalenderjaar, met in elk geval december daarin. Als je een verzoek tijdens een kalenderjaar doet, over een periode van minstens drie maanden, dan moet het btw-bedrag minstens € 400 zijn.

Indienen voor 1 oktober

Je verzoek moet je indienen voor 1 oktober in het daarop volgende jaar. Dat betekent dus dat je het verzoek om teruggave van de in 2021 betaalde btw uiterlijk op 1 oktober 2022 moet indienen.

Btw import buiten de EU

De goederen worden belast met btw zodra ze de EU binnenkomen. De heffing vindt plaats in het EU-land waar de goederen de EU binnen komen. In dat land moet je ook aangifte doen. Er geldt een uitzondering als de goederen eerst onder douanetoezicht komen of als ze onder een regeling voor tijdelijke invoer met vrijstelling vallen. In dat geval wordt er btw geheven in het land waar de goederen uiteindelijk uit de tijdelijke regeling komen.

Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk om de in rekening gebrachte btw uit landen buiten de EU terug te vragen. Hiervoor moet je contact opnemen met de belastingdienst in het betreffende land.

Voor landen binnen de Europese Unie (EU) gelden andere btw-regels dan voor landen buiten de EU. Let op: dit artikel gaat over btw-regels bij import. Lees meer over de btw-regels bij export van goederen of btw bij export van diensten

Diensten afnemen binnen en buiten de EU

Import geldt natuurlijk niet alleen voor goederen, ook voor diensten. Als je diensten afneemt uit het buitenland, staat op de factuur vaak ‘btw verlegd’. Aangifte doe je in Nederland. Dit geldt zowel voor diensten uit EU-landen als uit niet-EU-landen.

Wat vind je van dit artikel?

Jelle Bos

Auteur

Jelle Bos

Jelle is eindredacteur bij MKB Servicedesk.