Het beëindigen van een g-rekening

Voorkom gerechterlijke stappen

15 maart 2016

De bank en de fiscus kunnen allebei ingrijpen en een g-rekening blokkeren. Dit gebeurt alleen in extreme omstandigheden. Je kunt ook zelf besluiten een g-rekening te beëindigen omdat de onderneming niet meer bestaat.

Whitepaper Hoe bedien ik mijn klanten online?

Opheffing vanwege onderaannemer/uitlener

Als de onderneming van de onderaannemer/uitlener stopt, om wat voor reden dan ook, moet de g-rekeningovereenkomst ook beëindigd worden. Hiervoor zijn standaardformulieren te downloaden bij de Belastingdienst. Als er nog geld op de rekening staat wordt door de fiscus onderzocht of dit gedeblokkeerd kan worden of dat het nog een andere bestemming heeft.

Eenzijdige opzegging

De Belastingdienst kan de g-rekening ook opzeggen. Dit kan als:

  • de ondernemer geen of onjuist gebruikmaakt van de g-rekening

  • de hoofdactiviteit van de onderneming verandert waardoor de onderneming niet meer voornamelijk bezig is met het uitlenen van personeel

  • de ondernemer geen werknemers meer in dienst hebt

  • de ondernemer failliet is verklaard

  • aan de ondernemer surseance van betaling is verleend en de bewindvoerder niet instemt met voortzetting van de g-rekening

  • de schuldsanering voor natuurlijke personen op de ondernemer van toepassing is

Er is geen mogelijkheid tot bezwaar.

Gevolgen

Als een ondernemer de g-rekening niet juist gebruikt en er geld vanaf haalt voor verkeerde doeleinden, dan zijn er gevolgen voor deze ondernemer. Er is bijvoorbeeld een kans dat de Belastingsdienst naar de rechter stapt om via die weg alsnog het geld voor de loonheffingen en/of een schadevergoeding te eisen. Daarnaast zijn zelfs strafrechterlijke gevolgen mogelijk. Dan moet het wel een gaan om een (mogelijke) misdaad. Voorbeelden hiervan zijn valsheid in geschrifte en het onttrekken van een zaak aan een ander die daarop een pandrecht heeft. De Officier van Justitie bepaalt of deze strafrechterlijke stappen daadwerkelijk gezet worden.

Terugstorten

Mocht een ondernemer een bedrag krijgen op de g-rekening die niet voor hem bedoeld was, dan is hij verplicht alles terug te storten. Dit moet hij doen naar de g-rekening waarvan het afkomstig is. Doet hij dit niet, dan is er opnieuw sprake van een wanprestatie. Een dagvaarding is dan tevens een mogelijkheid.

Lees meer over de g-rekening in dit artikel.