Waarom een aanbesteding?

Over de achtergrond van aanbesteden
Wat is aanbesteden nou eigenlijk en waarom en wanneer moet een aanbestedingsprocedure worden toegepast? En door wie? In dit artikel lees je meer over het wat, waarom en wanneer van het aanbesteden.

Wat is aanbesteden?
Aanbesteden is het in de markt uitzetten van een (overheids)opdracht door een overheidsinstantie (de opdrachtgever), waarbij ondernemers kunnen inschrijven door het indienen van een offerte (de inschrijving).
 
Waarom aanbesteden?
Het doel van aanbesteden is om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen door “de markt” zijn werk te laten doen (concurrentiewerking). Op deze wijze wordt ofwel de laagste prijs gerealiseerd, ofwel de prijs-kwaliteit verhouding zo goed mogelijk op elkaar af gestemd.
 
Wie besteedt aan?
In het vorenstaande wordt gesproken over overheidsinstanties, een breed begrip. In de Europese regelgeving wordt bepaald welke overheidsinstanties als aanbestedende dienst moeten worden beschouwd. Een niet-uitputtende opsomming:
  • de staat, ministeries
  • provincies
  • gemeenten
  • waterschappen
  • aan de overheid gelieerde instellingen, zoals De Nederlandse Bank, Informatie Beheer Groep
  • bedrijven en instellingen waarin de overheid grote invloed heeft (financieel, beheer of bestuur), zoals het GAK of TNO.
Wanneer aanbesteden?
Aanbesteden ziet op het verstrekken van opdrachten voor werken, leveringen en diensten door overheidsinstanties. Ook voor nutssectoren (zoals elektriciteit, water, trein, etc) gelden regels van aanbestedingsrecht.
 
Drempelwaarden
Een overheidsinstantie is verplicht een opdracht Europees aan te besteden als de waarde van zijn opdracht boven een bepaalde, door Europa vastgestelde, drempel uitkomt: de zogenaamde drempelwaarde.
 
Deze drempelwaarden bedragen 2010-2011:
 

Alle bedragen exclusief omzetbelasting
Staat
Andere overheidsinstanties
Werken
€ 4.845.000
€ 4.845.000
Leveringen
€ 125.000
€ 193.000
Diensten
€ 125.000
€ 193.000

Bovenstaande bedragen gelden voor de “klassieke sectoren”. De Nutssectoren moeten hiervan worden onderscheiden. Drempelbedragen bij de nutssectoren liggen voor werken op € 4.845.000 en voor leveringen/diensten op € 387.000.
 
Onder deze drempelwaarde is een overheidsinstantie op dit moment niet verplicht om aan te besteden. Het mag overigens wel. En als de overheidsinstantie een aanbestedingsprocedure start voor opdrachten onder de drempelwaarde, dan is deze ook verplicht de zogenaamde beginselen van aanbestedingsrecht (o.a. gelijkheid, transparantie etc) in acht te nemen.
 

Dossiers

Aanbestedingsdesk online

Vragen en klachten over aanbestedingen?
In samenwerking met MKB-Nederland en VNO-NCW heeft de MKB Servicedesk de aanbestedingsdesk opgericht. De aanbestedingsdesk is een loket voor vragen,...

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten