Noodgedwongen je medewerker ontslaan

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

04 februari 2020 10 november 2020

Als het even wat minder gaat met je bedrijf, ontkom je er meestal niet aan om één of meer medewerkers te ontslaan. Je moet dan toestemming aanvragen bij het UWV.

Juridische ondersteuning bij HR nodig?

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Als de resultaten van je bedrijf onder druk staan, resteert er meestal maar één oplossing: één of meer werknemers ontslaan. Dat heet dan een ontslag om bedrijfseconomische redenen. Je hebt daarbij twee mogelijkheden: toestemming aanvragen bij het UWV of je werknemer na goed overleg gedag zeggen (wederzijds goedvinden).

  • Het minst ingrijpend is ontslag met wederzijds goedvinden. Stel voor het dienstverband te beëindigen en geef je redenen daarvoor. Zijn jullie het na goed overleg eens over het ontslag? Maak dan afspraken over een einddatum en een eventuele vergoeding.

  • Kom je er samen niet uit? Vraag dan toestemming aan het UWV. Om die te krijgen, moet je aantonen dat je genoeg hebt gedaan om ontslag te voorkomen én moet je de reden van het ontslag goed kunnen onderbouwen. In dit geval dus het feit dat je een medewerker moet laten gaan in verband met de financiële situatie van je bedrijf. 

Toestemming aanvragen

Je kunt toestemming aanvragen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen bij het UWV. Je zult dan wel de bedrijfseconomische noodzaak duidelijk moeten maken aan de hand van je jaarstukken en prognoses. Met een goede onderbouwing red je dat normaal gesproken wel. Krijg je de toestemming dan kun je de arbeidsovereenkomst opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn. Dat is minimaal één maand. Bij elke vijf jaar dienstverband komt daar een maand bij, tenzij de CAO een andere termijn bepaalt of je een andere termijn met je werknemer bent overeengekomen.

Je medewerker heeft daarnaast recht op een transitievergoeding, ook wel ontslagvergoeding genoemd.

Beëindigingsovereenkomst

Is een ontslag om bedrijfseconomische redenen nodig, dan kun je met je werknemer ook een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst sluiten. In dat geval kun je zelf afspreken op welke basis je afscheid van elkaar neemt. Daarin zul je in ieder geval afspraken moeten maken over de einddatum en over een eventuele vergoeding. Een vergoeding is in dit geval niet verplicht, maar zal er wel aan bijdragen dat een medewerker eerder akkoord gaat. Voor zijn WW-uitkering is het in ieder geval van belang dat in de overeenkomst komt te staan dat de beëindiging op jouw initiatief heeft plaatsgevonden en dat je werknemer geen verwijt treft.


Speciaal voor de ondernemers met personeel en hun HR-afdeling hebben wij met mkb.law deze pagina opgezet. Op het platform van mkb.law vind je ervaren specialisten die jou kunnen helpen met het regelen van alle arbeidsrechtelijke zaken.