Hoeveel uur mag een kind vakantiewerk doen?

Uren vakantiewerk per dag

25 juli 2017

Veel jongeren zoeken in de zomermaanden vakantiewerk. Het aantal uren en dagen dat zij mogen werken is afhankelijk van hun leeftijd. Hoe zit dat met hun arbeidstijden?

16- en 17-jarigen

Deze jongeren mogen in vakanties negen uur per dag werken, maar nooit meer dan 45 uur per week. Als je ze meer dan 4,5 uur op een dag laat werken, dan moet je ze een half uur of twee keer een kwartier pauze geven.

Ze mogen in vier weken tijd maximaal 160 uur werken. Heb je ze zeven dagen achter elkaar laten werken, dan moet je ze op anderhalve dag vrij geven. Tussen twee werkdagen moeten ze minstens twaalf uur rust hebben. Ze mogen geen nachtdiensten draaien, omdat ze niet tussen 23.00 en 06.00 mogen werken.

Werken op zondag

Wordt er normaal gesproken op zondag gewerkt binnen je bedrijf, dan mag je ook een 16- en 17-jarige op die dag laten werken. Je moet dat dan wel met de vakantiewerker afspreken of het moet al in de CAO geregeld zijn. Per 52 weken kan een vakantiekracht maximaal 39 keer op zondag worden ingezet.

15-jarigen

Deze mogen in de vakanties acht uur per dag werken, maar nooit meer dan 40 uur per week en niet meer dan vijf dagen achter elkaar.

Op zondag mogen ze alleen werken als dat in je bedrijf gebruikelijk is en ze daarvoor toestemming hebben van hun ouders.  Laat je ze op zondag werken, dan moeten ze de zaterdag ervoor vrij zijn.

Net als de 16- en 17-jarigen heeft de 15-jarige recht op een half uur of twee keer een kwartier pauze, als deze op een dag 4,5 uur of meer werkt.

Ze mogen in de vakanties alleen tussen 07.00 uur en 21.00 uur werken. Tussen twee werkdagen moet je minstens twaalf uur rust laten hebben.

Voor deze leeftijdscategorie geldt verder nog dat ze in een jaar niet meer dan zes weken vakantiewerk mogen doen, waarvan maximaal vier weken achter elkaar.

13- en 14-jarigen

In vakanties mogen deze jongeren zeven uur per dag werken, maar nooit meer dan 35 uur per week en niet meer dan vijf dagen achter elkaar.

Op zondag mogen ze nooit werken, ook niet als dat binnen je bedrijf gebruikelijk is.

Ook voor hen geldt dat ze 4,5 uur of meer per dag werken, ze recht hebben op een half uur pauze. Voor 07.00 uur en na 19.00 uur mogen ze niet werken.

Tussen twee werkdagen moeten ze minstens veertien uur kunnen uitrusten. In een jaar mogen ze niet meer dan vier weken vakantiewerk doen, en ze mogen maximaal drie weken achter elkaar werken.

Auteur

Frank van Rutten