Welke keuzemogelijkheden heb ik bij het afsluiten van een AOV?

Checklist: de keuzemogelijkheden op een rij

02 mei 2018

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering op maat. Je kiest zelf het te verzekeren bedrag, de eindleeftijd en de soort indexering. We hebben de keuzemogelijkheden voor je op een rijtje gezet.

Duur van het contractJe kiest zelf de ingangsdatum van de AOV. Ook kun je bij de meeste verzekeraars zelf de premietermijn bepalen: wil je per maand, per kwartaal of per jaar betalen? Ook de duur van het contract bepaal je zelf: 1 of 5 jaar.

Standaard tarief of combinatietarief

Je kunt kiezen tussen een standaardtarief en een combinatietarief. Het combinatietarief kent een lager starttarief, maar de premie stijgt ieder jaar op basis van je leeftijd. Voor ondernemers tot 40 jaar is dit combinatietarief vaak aan te raden, ondernemers ouder dan 40 jaar kiezen vaak voor het standaard tarief.

Eindleeftijd

Je kunt kiezen voor de leeftijden 55, 60, 62 of 65 (in de toekomst mogelijk ook 67). Het is belangrijk om je pensioen aan te laten sluiten op de eindleeftijd van je AOV. Let op: voor beroepen met een hoge risicofactor is de keuze voor een eindleeftijd beperkt.

Indexering

Je kunt kiezen voor een gelijkblijvende premie. Het verzekerde bedrag en de premie blijven dan gelijk. Kies je voor een geïndexeerde premie, dan volgen de premie en het verzekerde bedrag de inflatie (via CBS loonindex of prijsindex). De premie neemt jaarlijks iets toe.

Eigen risico

Je kunt kiezen voor een eigen risico van 2 weken tot 1 jaar. Om dit risico te bepalen moet je je afvragen hoe lang je thuis kunt zitten zonder inkomsten. Hoe hoger het eigen risico, hoe hoger de premiekorting.

Verzekerd bedrag

Je stelt zelf het uit te keren bedrag vast. Je moet een bedrag opgeven voor het eerste jaar na arbeidsongeschiktheid, en de periode na een jaar arbeidsongeschiktheid. Je kunt maximaal 80% van je inkomsten als verzekerd bedrag opgeven, tot een maximum van € 100.000,-. Om dit bedrag vast te stellen, is het belangrijk je thuissituatie onder de loep te nemen. Heb je een partner? Heeft hij of zij ook inkomsten? Hoe lang red je het zonder inkomsten? En hoeveel geld heb je nodig om goed te kunnen leven in het geval van langdurige arbeidsongeschiktheid?

Uitkeringsdrempel

Bij arbeidsongeschiktheid bepaalt een keuringsarts voor hoeveel procent je arbeidsongeschikt bent. Je kiest zelf vanaf welk percentage de verzekering uit gaat keren. Je kunt kiezen uit de percentages 25%, 45%, 55%, 65% of 80%.  

Beoordeling arbeidsongeschiktheid

Bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid wordt er gekeken naar wat je wel of niet meer kunt. Je kunt kiezen voor beroepsarbeidsongeschiktheid: dan wordt er gekeken naar wat je wel of niet kunt binnen je eigen bedrijf of beroep. Kies je voor passende arbeid, dan wordt er gekeken naar wat je nog meer aan werk kunt doen gezien je ervaring en cv.

Meer weten over de arbeidsongeschiktheidsverzekering? Vind het antwoord op je vraag in de veelgestelde vragen