Kan ik mvo inzetten als marketinginstrument?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen voor een beter imago

18 oktober 2016

Je bent zo trots op de resultaten die jouw bedrijf heeft behaald op het gebied van mvo, dat je deze graag met de buitenwereld deelt. Dat ga daarbij wel transparant en integer te werk om geloofwaardig te blijven.

Whitepaper Haal meer uit mvo

Bewustwording

Klanten en consumenten worden steeds bewuster van het effect van hun handelen op het milieu. Daarmee worden ze ook kritischer op de producten en diensten die ze kopen.

Greenwashing

Als jouw bedrijf MVO-resultaten presenteert die eigenlijk nauwelijks relevant zijn, dan kun je daarmee flinke imagoschade oplopen. Als je gebruik maakt van dubbelzijdig printen, dan kun je nog niet verkopen dat je een duurzame bedrijfsvoering erop nahoudt. Ook valt jouw bedrijf al gauw door de mand als je claimt duurzaam te zijn maar je dit niet voldoende onderbouwt. Klanten en consumenten kunnen hierop verontwaardigd reageren en jouw bedrijf beschuldigen van ‘greenwashing’, met als resultaat: imagoschade.

Transparantie

Transparantie is dan ook een vereiste: leg duidelijk uit wat je precies aan maatschappelijk verantwoorde activiteiten hebt gedaan: Wanneer? Hoe? Met wie? En wat leverde het op? Probeer ook zoveel mogelijk meetbare resultaten te publiceren. Dus niet: "We hebben ons bedrijfsgebouw energiezuiniger gemaakt" maar "door het plaatsen van HR++ glas en zonnepanelen op ons bedrijfsgebouw hebben wij dit jaar 25 procent bespaard op energiekosten. Een keurmerk is ook een manier om duidelijk te laten zien dat je goed bezig bent voor mens en milieu. 

Timing

Timing is essentieel bij het communiceren over MVO. Als je pas net bent begonnen met een project om scholing in een ontwikkelingsland te stimuleren, dan kun je daar gelijk over rapporteren, maar je kunt ook wachten tot de resultaten van het project bekend zijn. Dan kun je werkelijk hard maken wat jouw bedrijf betekent voor de maatschappij.

Delicate balans

Al met al is het communiceren van MVO het vinden en handhaven van een delicate balans. Maar als je het op de juiste manier aanpakt, dan kan MVO zeer gunstig voor je bedrijf zijn. Je kunt dan trots zijn op de maatschappelijke prestaties die je bedrijf heeft neergezet en je klanten zullen dat zeker waarderen.