Hoe laat ik zien dat ik duurzaam onderneem?

Maak je duurzame inspanningen zichtbaar voor opdrachtgevers

24 oktober 2016

Je hebt maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat je product of dienst sociaal en ecologisch verantwoord is. Je wil de overheid laten zien dat je (voortaan) duurzaam onderneemt. Hoe doe je dat?

Whitepaper Haal meer uit mvo

Criteria    

Een eerste stap is uiteraard om ervoor te zorgen dat je bedrijf aan de criteria voor duurzaam ondernemen voldoet. Raadpleeg hiervoor de criteriadocumenten die de overheid voor 52 productgroepen heeft opgesteld. Deze zijn te vinden op de website van Agentschap NL. Er zijn minimumeisen geformuleerd waar je sowieso aan moet voldoen en daarnaast zijn er gunningscriteria; dit zijn geen harde voorwaarden, maar het zijn wel factoren die de keuze voor een leverancier beïnvloeden. Je kunt in deze criteriadocumenten beoordelen in hoeverre jouw producten of diensten aan de voorwaarden voldoen.

Marktplaats Duurzaam Inkopen

Als je aan deze criteria voldoet, dan kun je jouw bedrijf kenbaar maken op de Markplaats Duurzaam Inkopen. Dit is een website waar alle bedrijven te vinden zijn die voldoen aan de criteria. Je kunt je inschrijven op de site, een productgroep kiezen en vervolgens aangeven in hoeverre je aan de minimumeisen en de gunningscriteria voldoet.

Communicatie

Daarnaast is het verstandig dat je op integere en transparante wijze communiceert over de duurzame inspanningen van jouw bedrijf. Besteed er aandacht aan op je website of stel een maatschappelijk jaarverslag op.

Keurmerk

Ook door te beschikken over een keurmerk laat je de overheid duidelijk zien dat ze met jouw bedrijf verantwoord zaken kan doen. Kijk op de website van MVO Nederland voor een overzicht van keurmerken per branche.