Klant wil vaker mkb'er met MVO-beleid

Belangstelling van ondernemer voor MVO neemt daardoor flink toe

18 oktober 2016

MVO begint een steeds grotere rol te spelen in het mkb. Zo zegt ruim de helft van de ondernemers dat hun klanten steeds meer eisen stellen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Whitepaper Haal meer uit mvo

Omdat de klant steeds vaker om een maatschappelijk verantwoord ondernemende mkb'er vraagt, neemt de belangstelling voor MVO steeds verder toe. Ruim een derde van het mkb heeft stevige MVO-ambities voor de komende jaren. Het middenbedrijf (50 - 250 werknemers) is daarbij actiever en ambitieuzer dan de kleine ondernemer (2 - 10 werknemers). Dit blijk uit onderzoek van het EIM onder 1663 mkb'ers.  

Energiebesparing en milieumaatregelen het populairst

Uit het onderzoek blijkt dat energiebesparing en milieumaatregelen de hoogst scorende MVO-activiteiten zijn, zowel over de laatste jaren als voor de komende jaren. Daarnaast heeft de helft van de mkb'ers aangegeven dat ze meer over MVO willen gaan communiceren. Zo heeft ruim een derde plannen om meer MVO-eisen aan de eigen leveranciers te gaan stellen en zegt circa een kwart meer mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt te gaan aannemen.

MVO: People, Planet en Profit

Klinkt allemaal mooi, dat MVO. Maar wat is het nou precies? Eigenlijk komt het er allemaal op neer dat je verantwoordelijkheid neemt voor de effecten die jouw bedrijfsactiviteiten hebben op mens, milieu en bedrijfsvoering. Ook wel de Triple P genoemd. De uitdaging is om een goede balans te vinden tussen deze drie waarden.

  • People

    Bij People gaat het om het welzijn van de medewerkers van het bedrijf, maar ook van de maatschappij als geheel. Denk daarbij aan issues zoals diversiteit, medezeggenschap, gedragscodes, maar ook om mensenrechten, waar internationale ondernemers mee te maken kunnen krijgen.

  • Planet

    Planet betekent dat de bedrijfsactiviteiten binnen ecologische randvoorwaarden plaatsvinden. Er wordt bijvoorbeeld op energieverbruik gelet, afval wordt gescheiden ingezameld en productieprocessen zijn zo zuinig mogelijk.

  • Profit

    Profit kijkt niet alleen naar de financiële prestaties van het bedrijf zelf, maar ook naar de economische effecten van de bedrijfsactiviteiten op de omgeving. Hierbij kun je denken aan werkgelegenheid, investeringen in infrastructuur, uitbesteding en sponsoring.

Auteur

Liesbeth Meenink