VVD wil innovatie ondernemers meer stimuleren

Partij wil dat er meer geld vrijkomt voor innovatie

01 november 2011

De VVD vindt dat de overheid meer geld moet steken in innovatie. Dat geld - enkele honderden miljoenen euro's - is volgens de partij makkelijk te vinden: 'Het Rijk moet zijn belang in de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) afstoten.'

Die afstoting van het Rijk in de ROM's levert volgens de VVD een flinke smak geld op, die volgens de parij beter ondergebracht kan worden in een door het ministerie in het leven geroepen fonds ter stimulering van innovatie bij middelgrote en kleine bedrijven: het MKB+-fonds.

MKB-innovatiefonds

VVD-Tweede Kamerlid Afke Schaart gaat dat deze week voorstellen tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken. Volgens D66-Kamerlid Kees Verhoeven is het de vraag of provincies het aandeel in de ROM's willen overnemen. 'Je moet hier als Rijk niet te makkelijk een streep doorhalen', vindt hij. Wel steunt het kamerlid het idee om extra geld te steken in het MKB-innovatiefonds. Hij gaat daarom zijn best doen om ervoor te zorgen dat enkele andere stimuleringsregelingen, nu vooral bedoeld voor grote en winstgevende bedrijven, ook ten goede komen aan middelgrote en kleinere bedrijven. Deze regelingen maken het fiscaal aantrekkelijker om onderzoek te doen.

Cofinancieringsregeling

VVD'er Schaart vindt verder dat ook andere organisaties dan kennisinstelling TNO moeten kunnen meedingen naar de zogenoemde cofinancieringsregeling. In deze regeling zit volgend jaar 24 miljoen euro voor innovatie, oplopend naar 40 miljoen euro in 2015.

MVO

Als het aan de VVD ligt, wordt de organisatie MVO Nederland opgeheven. Vrijkomende middelen moeten naar bedrijven en kennisinstellingen die zich richten op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Bron:

NUzakelijk