Welke landen behoren tot de EU en de EER?

Landen in de Europese Unie en Europese Economische Ruimte

05 maart 2020

Binnen de EER is sprake van vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. Maar welke landen behoren tot de EU en de EER?

Whitepaper Eerste hulp bij exporteren

* Dit artikel is op 6 augustus 2013 geactualiseerd.

De Europese Unie (EU)

De EU is een samenwerkingsverband op verschillende terreinen van 28 Europese lidstaten. De EU voert een gemeenschappelijk beleid op het gebied van onder andere landbouw, visserij, kolenproductie en staalproductie, een vrije binnenmarkt, handelspolitiek, ontwikkelingsbeleid, milieu en hulpverlening bij natuurrampen.

Tot de Europese Unie behoren de volgende 28 landen:

 • België;

 • Bulgarije;

 • Cyprus;

 • Denemarken;

 • Duitsland;

 • Estland;

 • Finland;

 • Frankrijk;

 • Griekenland;

 • Hongarije;

 • Ierland;

 • Italië;

 • Kroatië;

 • Letland;

 • Litouwen;

 • Luxemburg;

 • Malta;

 • Nederland;

 • Oostenrijk;

 • Polen;

 • Portugal;

 • Roemenië;

 • Slovenië;

 • Slowakije;

 • Spanje;

 • Tsjechië;

 • Verenigd Koninkrijk;

 • Zweden.

Hoewel Zwitserland geen lid is van de EU, gelden er daar wel veel EU-regels. Datzelfde geldt voor Noorwegen. IJsland, Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije zijn kandidaat-lidstaten. Zij hebben ook al veel regels aangepast aan Europese standaarden.

Europese Economische Ruimte (EER)

De EER is het akkoord tussen de landen van de Europese Unie en de Europese Vrijhandels Associatie (EVA), met uitzondering van Zwitserland. Het akkoord bevordert vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal tussen de deelnemende landen. Ook wordt er samengewerkt op economisch gebied. De EER bestaat sinds 1992.

Tot de Europese Economische Ruimte (EER) behoren de volgende landen:

 • alle landen van de Europese Unie hierboven genoemd;

 • Liechtenstein;

 • Noorwegen;

 • IJsland.

Europese Vrijhandels Associatie (EVA)

De EVA is een samenwerkingsverband tussen een paar Europese landen en heeft als doel de vrije handel tussen deze landen te bevorderen. De volgende landen behoren tot de EVA:

 • Zwitserland;

 • Liechtenstein;

 • Noorwegen;

 • IJsland.

Bron: Rijksoverheid

Auteur

Marlou Visser