Mkb-accountant en ondernemer samen vooruit

Column | Accountants als coach, klankbord en sparringpartner

08 januari 2013

Geen idee hoeveel mkb-ondernemers Accountant.nl bezoeken. Toch zijn er diverse actuele thema's die leuk zijn om met elkaar te delen in het licht van de vraag (en wens) ‘hoe gaan we samen vooruit'.

Eerste Hulp Bij Financiering

Samen vooruit

Ik observeer wel dat het 'samen vooruit'-gevoel met name leeft bij accountants, gezien het redelijk grote aantal initiatieven om jaren vooruit te kijken. Ik heb nog niet kunnen vaststellen dat mkb-ondernemers massaal betrokken zijn bij deze vooruitkijkende schetsen. Dat ligt natuurlijk geheel aan ons... Hierbij de uitnodiging! Want, beste mkb-ondernemers, wij accountants zijn op zoek naar een nieuwe balans.

Real-Time rapportage accountant

Mkb-accountants die nu nog massaal uw jaarrekening samenstellen, tegen grotendeels nog zeer comfortabele tarieven, willen in de nabije toekomst 24/7 uw coach, klankbord en sparringpartner zijn. Deze coachrol wordt ondersteund door een hightech productiestraat. Van periodiek naar real-time inzicht in uw eigen bedrijfsprestaties, een jaarrekening of andere vorm van gestandaardiseerde rapportage op elk gewenst moment en beschikbaar voor iedere gewenste stakeholder. Uw accountant waarschuwt u straks via een RedFlag App voor opvallende transacties of gedetecteerde fouten. Continu, met push messages. Zoals "Wist u dat deze factuur twee keer is betaald, waarom is dit?"

Succes monitoren

Deelt u ons enthousiasme? De jaarrekening is slechts een bijvangst, eigenlijk helemaal niet relevant. Wij gaan uw succes real-time monitoren, KPI mindset (kritische prestatie-indicatoren), bedrijfsbreed. We vliegen boven uw winkel, zien alles en delen alles, elektronisch en face to face voor de wat diepgaande 'hallo coach'-gesprekken!

Keten en Cloud Mkb-Accountants

Een andere ontwikkeling is dat we als accountants heel bewust op zoek gaan naar de regisseursrol van een keten. EDI, XBRL, SBR, digitalisering, het berichtenverkeer in mkb-land is binnenkort honderd procent gedigitaliseerd en gestandaardiseerd. Uw accountant in de retail- of transportsector, is straks de regisseur van de hele keten waarin u actief bent. Mkb-accountantskantoren investeren massaal in DataEngines en CloudDataPortals waarin straks aaneensluitende mkb-bedrijven als één keten worden gezien. We volgen de geld- en goederenbeweging door de keten, denken mee over optimalisatie van deze keten, signaleren en beoordelen risico's over de gehele keten. Continuous Monitoring, full speed, de eerste Steven Spielbergs van de accountancy hebben zich al op het toneel gemeld.

Beveiliging en optimalistie

We maken als beroepsgroep momenteel ook een grote sprong voorwaarts rondom de cloud en adviseren en begeleiden mkb-ondernemers rondom beveiliging en optimalisatie van de cloud. ISO, NEN, ISAE... allemaal prachtig, maar de wereld verandert 24/7. De vijfjarigen van nu zijn de slimme hackers van de toekomst. Wij geloven in accountants die continu signaleren hoe het met uw cloud gaat en die kunnen ontzorgen in het - als zeer reëel te veronderstellen - scenario dat het mis gaat. Wij maken impactanalyses, traceren dataverlies en ondersteunen mkb-ondernemers. Uiteraard, we willen jullie input!

Social Accountants

Omdat er gelukkig ook accountants zijn met een licht andere DNA-structuur, zijn er ook werkgroepjes aan de slag rondom thema's als social networking. Wij kijken straks naar de inrichting van uw mkb-organisatie, wij zijn all about 'zen' en 'yin yang', kijken naar karakter en gedrag van uw werknemers en meten dit gedrag in relatie tot hun taakopdracht. We tillen AO/IC naar een hoger platform, wie doet wat en is dit logisch? Zen Process Mining is het nieuwe sleutelwoord.

Assurance in het mkb, de 'controle'

Uw mkb-accountant, is volop bezig om de controleaanpak te moderniseren. Vrijgevochten, nog meer ruimte voor innovatie. Analyse van grootboekrekening, saldibalansen en jaarrekeningen is zo passé. Elke audit in het mkb wordt straks uitgevoerd vanuit het principe van continuous auditing, grotendeels op afstand, met dataontsluiting op transactieniveau, rechtstreeks, volledig geautomatiseerd, uit uw bron.

Indien gewenst, doen we dit straks in samenwerking met de Belastingdienst, assurance op maat rondom Horizontaal Toezicht. O ja, die accountantsverklaring bij de jaarrekening kunnen we straks elke dag geven, dit hoeft niet meer per se per 31 december. Druk op de knop. De continuous auditing-aanpak wordt uitgevoerd door accountants met de passie voor data en de kennis van een EDP auditor om vast te stellen dat IT en application controls werken. Voor alle vormen van ERP-pakketten zijn doorontwikkelde datascripts ontwikkeld waarmee op afstand, periodiek, volledig automatisch de setting van deze IT-controls kan worden getest. We schieten door het jaar heen groepen fake transacties door uw systemen, mkb-ondernemer, om vast te stellen dat alle controls werken! Doen ze dit niet, dan melden wij ons direct.

Input ondernemer

U ziet het, we zitten vol plannen. We willen wel graag bij onze kern blijven: ICT, transacties, processen, controlemaatregelen, testen, toetsen, adviseren, controleren. Naast overpeinzingen over onze rol sleutelen we nu ook aan nieuw Accountancy Onderwijs, aan een slimmere vorm van Permanente Educatie en willen we beter en breder communiceren. We willen werken aan ons allermooiste vak.

Bijeenkomst met een voor mkb'ers

Denkt u graag mee? Als Tuacc organiseren we een binnenkort een bijeenkomst met en voor mkb-ondernemers, volg ons op tuacc.nl voor meer informatie. Met Tuacc willen we verbinden, in het bijzonder met ondernemers, studenten, toezichthouders, raden van commissarissen en aandeelhouders.

Auteur

Pieter de Kok