Hoe kom ik onder mijn huurcontract uit?

En wat zijn de voorwaarden?
Er zijn drie opties om je huurcontract te beëindigen. Je kunt een andere huurder vinden, het contract afkopen of in overleg gaan met de verhuurder. Houd wel rekening met de voorwaarden.
Ontdek hoeveel jij kunt besparen op je kantoorruimte!
Klik hier
Lees de whitepaper Kantoorruimte anno 2016
Lees verder
Dit zijn de drie opties om onder je huurcontract uit te komen
  • andere huurder vinden
  • contract opzeggen
  • regeling treffen met verhuurder.
 
Andere huurder vinden
Je kunt zorgen dat iemand anders jouw contract overneemt. Dit heet indeplaatsstelling. De inhoud van de verbintenis verandert niet. Ook de looptijd van het contract blijft hetzelfde. Stel, na drie jaar besluit je te stoppen met huren. De looptijd van het contract was vijf jaar. De nieuwe huurder die jij gevonden hebt, heeft dus sowieso een contract voor de overgebleven twee jaar. Eventuele opties, voor bijvoorbeeld nog eens vijf jaar huren, blijven ook bestaan. De huurprijs blijft ook hetzelfde. De verhuurder is verplicht om de nieuwe huurder te accepteren. Er zijn twee uitzonderingen hierop. De eerste uitzondering is als de verhuurder kan aantonen dat de mensen die jouw contract overnemen geen goede huurders zijn. Je bent geen goede huurder als je bijvoorbeeld aantoonbaar regelmatig achterblijft met betalingen. De tweede uitzondering is als de eigenaar het pand dringend voor zichzelf, voor de echtgeno(o)t(e) of voor de (pleeg)kinderen nodig heeft. Als hij wil renoveren of als hij het pand een andere bestemming wil geven, kan dit ook dringend genoeg zijn. Bij beide uitzonderingen bepaalt de Kantonrechter of de huurovereenkomst beëindigd mag worden.
 
Contract opzeggen
Je kunt je contract opzeggen. Je hebt altijd een opzegtermijn. Hoelang die termijn is, ligt aan het soort bedrijf dat je hebt (is het een ‘bedrijfsruimte’ of een ‘overige bedrijfsruimte’?).
  • Bedrijfsruimte (vaak ex 290 genoemd): Het contract bestaat uit twee perioden van vijf jaar. Als het na tien jaar nog niet opgezegd is, gaat dit over in een contract voor onbepaalde tijd. Na vijf jaar heb je de eerste mogelijkheid tot stopzetten van je contract. Je moet dan minimaal een jaar van tevoren opzeggen via een aangetekende brief of een deurwaardersexploot. Dit is een officiële schriftelijke mededeling die uitgereikt wordt door de deurwaarder, de postbode of een ambtenaar. Na de tweede periode van vijf jaar gelden vrijwel dezelfde voorwaarden. Het verschil is de opzegtermijn. Als je na de tweede periode te laat bent, wordt het contract niet automatisch verlengd maar blijft alleen de jaar opzegtermijn staan. Bijvoorbeeld, je huurt het pand vanaf 1 januari 2009. Dan kan je de huur vanaf 1 januari 2014 opzeggen. Dit moet dus gebeuren vóór 1 januari 2013. Zoniet, dan gaat de tweede termijn automatisch in en heb je opnieuw een huurcontract voor vijf jaar. Deze loopt weer af op 1 januari 2018, dus opzeggen voor 1 januari 2017.
  • Overige bedrijfsruimte: Officieel is de opzegtermijn de betalingstermijn. Stel je betaalt maandelijks de huur, dan moet je minimaal een maand van tevoren het contract opzeggen. Dit hoeft niet verplicht per deurwaardersexploot of aangetekende brief, ook al is dit wel aan te raden. Het is mogelijk dat in het huurcontract een andere opzegtermijn wordt opgenomen.
 
Regeling treffen met verhuurder
Zijn de eerste twee genoemde opties niet mogelijk onderhandel dan met de verhuurder. Misschien dat jullie samen een regeling kunnen treffen. Een contract afkopen is niet zonder meer mogelijk.

Vraag niet beantwoord of nog een vraag?

MKB Servicedesk helpt je graag verder!

Webinar Huurrecht

Talkshow met specialisten en ondernemers
Na lang zoeken vind je die perfecte locatie of komt eindelijk dat bedrijfspand vrij. Maar waar moet je op letten als je het huurcontract gaat tekenen? Wat zijn je rechten en plichten? Valt er te onderhandelen over de prijs, de vergunningen of een huurvrije periode? En zit je altijd aan die vijf jaar vast? Je hoort het tijdens het webinar huurrecht.
webinarhuurrecht.png

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten