Onnodige faillissementen door beperkte wetgeving

Nederland dreigt Europese concurrentiestrijd te verliezen

20 december 2012

Veel Nederlandse bedrijven gaan onnodig failliet, omdat rechters schuldeisers niet kunnen dwingen een reddingsplan te accepteren vóór een faillissement. Doodzonde vinden alle betrokken partijen.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Financieele Dagblad onder partijen die bij faillissementen en bedrijfsvoering zijn betrokken (rechtbank, advocaten, curatoren, banken, academici en MKB-Nederland). De partijen zijn het niet eens met het Nederlandse recht op dit punt en vinden de onnodige waardevernietiging voor het bedrijf én de crediteuren doodzonde. 

Record faillisementen

Bedrijven gaan steeds vaker failliet, mede door de beperkte wetgeving in Nederland. In de eerste helft van 2012 werd er zelfs een negatief record gebroken met 4.112 faillisementen in zes maanden.

Crediteur houdt poot stijf

In Nederland is het vrijwel onmogelijk een enkele dwarsliggende schuldeiser te dwingen in te stemmen met een schuldsaneringsvoorstel, ook al is dat voorstel voor alle overige partijen redelijk. Voor een crediteur kan het daarom aantrekkelijk zijn de poot stijf te houden wanneer verder iedereen heeft ingestemd, in de hoop te worden uitgekocht door andere schuldeisers. 

Werkgeversorganisaties pleiten voor wetswijziging

De Nederlandse faillissementswetgeving moet nodig op de schop, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW. Bedrijven zouden makkelijker een doorstart moeten kunnen maken. 'Nu komt surseance van betaling vaak neer op een doodvonnis', aldus de ondernemingsorganisaties. 'Faillissementen zijn niet altijd te vermijden en kunnen het kaf van het koren scheiden, maar een onnodig faillissement leidt tot kapitaalvernietiging.' 

Nederland loopt achter

Duitsland, België, Frankrijk, Spanje en Griekenland hebben recent de wetgeving aangepast om onnodige faillissementen te vermijden en een uitloop van bedrijven naar Engeland of de VS te voorkomen. Daar konden ondernemingen en crediteuren immers al vóór een faillissement een beroep doen op de rechter wanneer een minderheidsschuldeiser een reddingsplan blokkeerde. ‘Alleen de Nederlandse wetgever doet niets’, zegt professor Bob Wessels, die internationaal insolventierecht doceert in Leiden, in het FD. ‘Ook in het regeerakkoord is er niets over te lezen, waardoor Nederland blijft zitten met een niet-werkende surseanceregeling. Heel jammer dat daar géén brug is geslagen.’

Voorkom een faillisement

Wat kun je als ondernemer zelf doen om je bedrijf gezond te houden? Zorg voor een goed debiteurenbeheer, verbeter je cashflow, zorg van te voren voor een financieel vangnet, spreid je financieringskansen. Hoe? Lees: 'Zeven tips om je bedrijf gezond te houden'.