"American factoring geeft aanbieder meer speelruimte"

Column Laurens van der Starre | Factoring nieuwe kans voor mkb

04 december 2012

Als gevolg van de toenemende liquiditeitsdruk en het moeilijk verkrijgen van bancaire financiering zijn mkb-ondernemers op zoek gegaan naar een alternatief. Een van de alternatieven die op dit moment veel aandacht van het mkb krijgt is factoring. En terecht.

Door het huidige financiële klimaat is het voor het mkb steeds moeilijker geworden hun bedrijfsactiviteiten bancair te financieren. Banken vragen een hoge mate van zekerheid die door de gemiddelde mkb-onderneming niet gegeven kan worden. Wanneer er wel zekerheid kan worden verschaft is de financiering hierop echter nog steeds zeer beperkt. Het gevolg hiervan is een steeds hoger wordende liquiditeitsdruk binnen het mkb. De steeds langer wordende betalingstermijnen van met name de grotere ondernemingen binnen Nederland maken dit probleem alleen nog maar groter.

Factoring: traditioneel vs American factoring

Binnen het begrip factoring is een tweedeling te maken. Enerzijds is er de “traditionele factoring”, waar op basis van de totale omzet en afhankelijk van een vrij groot aantal voorwaarden een rekening courant krediet wordt verstrekt. De aanbieders van deze vorm van factoring zijn voornamelijk banken. Het moge dan ook voor zich spreken dat ook het verkrijgen van dit type financiering voor het mkb niet eenvoudig is.

De tweede vorm van factoring is “American Factoring”. Hierbij wordt gefinancierd op basis van cessie van vorderingen. Doordat deze factormaatschappijen zich richten op de debiteur van de overgedragen facturen en nauwlettend de geleverde prestatie in het oog houden, kan er al vrij snel tot financiering overgegaan worden. Zelfs startende ondernemingen en ondernemingen die in een (oplosbare) probleemsituatie zitten komen voor deze vorm van factoring in aanmerking.

American factoring: maatwerk

De aanbieders van “American Factoring” zijn in Nederland niet aan de bank gelieerd. Omdat er bij deze wijze van factoring geen banklicentie nodig is, hebben de aanbieders een grote mate van vrijheid in hun handelen. Zo kunnen zij maatwerk aanbieden voor hun klanten en vaak toch tot financieren overgaan, waar een normale bank dat niet kan.

Een American factormaatschappij zal per debiteur vaststellen of deze kredietwaardig genoeg is om facturen op te kopen. Omdat er per debiteur gekeken wordt is het niet verplicht voor ondernemers om al hun debiteuren onder te brengen en zodoende niet nodig om op hun gehele portfolio kosten te maken. Zodra een factuur verkocht wordt zal de factormaatschappij het factuurbedrag minus haar commissie binnen 24 uur uitbetalen. Tevens zijn de verkochte facturen kredietverzekerd en zal de factormaatschappij het debiteurenbeheer voor haar rekening nemen, waarbij altijd de klantrelatie in acht genomen zal worden en benadrukt moet worden dat factormaatschappijen geen incassobureaus zijn.

Persoonlijke aanpak

American factoring is tot op heden een onderbelichte vorm van financieren geweest voor het mkb, terwijl het een mooi zakelijk verlengstuk kan zijn voor juist deze doelgroep. Door de persoonlijke en pragmatische aanpak van American factormaatschappijen kunnen mkb-ondernemingen snel worden geholpen met hun liquiditeitsproblemen, op welke manier deze dan ook zijn ontstaan.

Auteur

Laurens van der Starre