Dienstverleningsdocument (DVD) voor financiële producten per 1 juli verplicht

Wetswijzigingen in juli | Faillissementen sneller afgehandeld

26 juni 2015

Verstrek je financiële producten die onder het provisieverbod vallen, dan moet je klanten een standaard dienstverleningsdocument (DVD) geven. Per 1 juli 2013 is die nieuwe wet van kracht. Maar hoe maak je een dienstverleningsdocument dat aan de wet voldoet?

Het dienstverleningsdocument moet opgesteld zijn volgens een vast format dat voldoet aan de (nieuwe) wettelijke eisen rond het provisieverbod. Je kunt eenvoudig een eigen dienstverleningsdocument maken met de DVD-generator van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Financiële dienstverleners hebben tot nu toe ongeveer zesduizend dienstverleningsdocumenten (DVD) aangemaakt met de speciale softwareapplicatie van de AFM. Tot en met 7 juli krijg je de tijd om met deze generator een DVD te maken

Snellere afhandeling faillissementen

Een andere wetswijziging die op komst is gaat over het sneller afhandelen van faillissementen. Curatoren kunnen straks faillissementen met veel schuldeisers sneller afwikkelen. Het wordt mogelijk een overeenkomst over de afwikkeling van een massaschade verbindend te laten verklaren voor de hele groep schuldeisers. Nu onderzoekt de curator elke claim nog afzonderlijk.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 25 juni 2013 aangenomen. De wijziging gaat naar verwachting in per 1 juli 2013, maar de ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur(AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Bronnen: Antwoordvoorbedrijven.nl, AFM

Auteur

Raphael Klees