Rusland: waar liggen de kansen voor ondernemers?

Profiteer mee van Russische economische groei

30 januari 2020

De samenwerking tussen Nederland en Rusland bestaat al heel lang. Ondanks diverse diplomatieke conflicten, zijn Nederland en Rusland belangrijke handelspartners voor elkaar. Er liggen veel kansen voor Nederlandse ondernemers.

Rusland is een belangrijke handelspartner. Het land heeft bijna 147 miljoen consumenten en een groeiende middenklasse. Het land zat tot voor kort in een recessie, maar sinds 2017 zit de economie weer in de lift. In 2018 is de economische groei versneld tot 2,3%. Dit was hoger dan de groei in 2016 en 2017 en het hoogste percentage sinds 2012.

Nederland exporteert jaarlijks voor zo'n 5,4 miljard euro aan goederen naar Rusland en is daarmee de zesde handelspartner. We exporteren vooral machines: kantoorapparaten, telecommunicatieapparatuur, elektrische apparaten en landbouwtractors- en machines. De agrarische sector exporteert ook voor ruim een miljard euro naar Rusland. Naast vee en vlees, eieren, aardappelen, groente en fruit zijn dit veel snijbloemen en tulpenbollen. 

In 2017 importeerden we voor ruim 27 miljard euro uit Rusland, voornamelijk olie en gas. Daarmee is Nederland voor Rusland de tweede belangrijkste handelspartner. Ben je van plannen goederen uit het buitenland te importeren, lees hier dan alles over de logistiek.

Groei

Sectoren die in Rusland dankzij overheidsinvesteringen flink groeien, zijn onder meer de auto-industrie, de woningbouw, de watersector, brandpreventie en de agrarische sector. Hier kunnen Nederlandse ondernemers op aanhaken. 

Innovatieve bedrijven kunnen eveneens kansen pakken in Rusland. Het internetgebruik is er de laatste jaren sterk toegenomen, maar kent nog veel problemen die opgelost moeten worden. Vooral in de high-techsector zijn veel aansluitingsmogelijkheden. Ook op het gebied van gezondheidszorg, denk aan revalidatie, medische technologie, moeder- en kindzorg en e-health, liggen kansen in Rusland.

Auteur

Marlou Visser