Hoe ziet ‘de’ zakelijke rijder eruit?

Ondernemer blijkt zuinige rijder

25 maart 2014

Mensen met een auto van de zaak verdienen gemiddeld 67.000 euro bruto per jaar en zijn meestal werknemers, vaak in dienst van grote ondernemingen. Onder de berijders van zeer zuinige voertuigen (0 procent en 14 procent bijtelling) bevinden zich veel ondernemers.

Zakelijke rijders, wat zijn dat voor mensen? Er bestaan nogal wat vooroordelen over hen: van de vertegenwoordiger in de dikke leasebak tot de ongemanierde chauffeur die met zijn bestelbusje het liefst over de andere weggebruikers heen zou rijden. Natuurlijk is het onmogelijk om over zo'n grote en diverse groep algemene uitspraken te doen. Maar met het Nationale Zakenauto Onderzoek 2013 krijgen we een aardig beeld.

Het onderzoek van het vakblad Automobiel Management, automatiseerder RDC en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) is gehouden onder 4.408 van de 577.000 leaserijders in Nederland.

Werkgebied

Dus wat kunnen we zeggen over de zakelijke rijder? In elk geval dat de grootste groep (92 procent) werknemers zijn. De respondenten van de kleinste bedrijven zijn vooral werkgever/DGA of zelfstandig (en hebben vaker een auto in eigendom). In de bijtellingsklassen ‘geen bijtelling’ en ‘0 procent’ vinden we verhoudingsgewijs veel ondernemers.

Berijders van een 0 procent-auto hebben gemiddeld genomen een kleiner werkgebied dan berijders van de overige bijtellingsklassen. Er is een duidelijke relatie met het geringere jaarkilometrage van deze categorie: 32.147 kilometer per jaar versus 37.712 kilometer per jaar gemiddeld. Een kwart van de zakelijke rijders werkt voornamelijk op een vast adres. Voor meer dan de helft is het werkgebied een groot deel van Nederland of zelfs het buitenland.

Inkomen

Het gemiddelde bruto jaarinkomen van alle respondenten is (afgerond) 67.000 euro. De hoogste inkomens vinden we in de bijtellingsklassen ‘geen bijtelling’, ‘0 procent’ en ‘25 procent’. Deze mensen rijden dus hetzij in elektrische auto's en plugin-hybrides, of juist in niet-zuinige auto's. Berijders van auto's uit de 0 procent en 25 procent categorieën zijn gemiddeld genomen wat ouder. De berijders van een zakenauto uit de 14 procent- of 2 procentbijtellingscategorie zijn relatief wat jonger.

Gezin

Ongeveer tweederde van de respondenten heeft een gezin met meer dan drie personen. Eenderde is alleenstaand of woont samen met één ander gezinslid. Gezinnen zijn het minst vertegenwoordigd bij de berijders van een 14 procent auto – dat zijn meestal kleine autootjes met een zeer zuinige verbrandingsmotor. In de overige bijtellingsklassen maakt gezinssamenstelling geen verschil. In de 14 procentcategorie zijn wel relatief veel vrouwen te vinden. Overigens was slechts 10 procent van de respondenten vrouw.

Inkijk

Weten we nu wie ‘de’ zakelijke rijder is? Natuurlijk niet. Maar de honderd pagina's van het Nationale Zakenauto Onderzoek geven wel een interessante inkijk in de zakelijke mobiliteit anno 2013.