Hoeveel verbruikt mijn auto echt?

Door fabriek geclaimd verbruik versus werkelijk verbruik

20 maart 2014

Tegenwoordig zijn een laag verbruik en een lage CO2-uitstoot belangrijker dan ooit. Autofabrikanten zijn hierop ingesprongen met auto’s die steeds zuiniger worden. Op papier althans, want in de praktijk wordt het steeds onmogelijker om de fabrieksopgave ook maar te benáderen. Bij veel populaire zakenauto’s bedraagt de afwijking zomaar enkele tientallen procenten, met alle consequenties van dien voor je portemonnee.

Eigenlijk is het een grote vorm van misleiding: je schaft mede op basis van door de fabrikant verstrekte verbruikscijfers een nieuwe bedrijfsauto aan en vervolgens blijkt het zelfs bij een zuinige rijstijl onmogelijk om hier ook maar bij in de buurt te komen.

Benzine of diesel

Uit recent onderzoek van Travelcard en TNO waarbij 240.000 auto’s onder de loep zijn genomen blijkt dat hoe lager de CO2-uitstoot van een auto is, hoe groter het verschil tussen het door de fabriek geclaimde verbruik en werkelijk verbruik. Een zuinige auto die circa 100 gram CO2 per kilometer uitstoot, verbruikt in werkelijkheid gemiddeld 45 procent meer brandstof dan hij volgens de door autofabrikanten gehanteerde NEDC-norm (New European Driving Cycle) zou moeten.

En het gaat niet alleen om de zuinige modellen: gemiddeld verbruiken auto’s met dieselmotor 18 procent meer dan de fabrieksnorm, bij benzineauto’s is het verbruik in de praktijk 16 procent meer dan geclaimd. Vertrouw dus niet blindelings op het door de fabriek geclaimde verbruik bij aanschaf van een nieuwe auto, want dan kom je bedrogen uit! Het is raadzaam om bijvoorbeeld eens op internet te kijken welk verbruik andere berijders realiseren met de auto die je op het oog hebt.

Hoe zit het in de 7 procent-bijtellingscategorie?

Hoewel auto’s met een laag verbruik – dat onder andere door brandstofbesparende technieken wordt gerealiseerd – een belastingvoordeel opleveren voor de leaserijder, blijken vooral deze auto’s in de praktijk fors meer te verbruiken dan geclaimd door de fabrikant.

Helemaal extreem is dit bij auto’s die in de 7 procent-bijtellingscategorie vallen omdat ze (op papier althans) een CO2-uitstoot van minder dan 50 gram per km hebben. Deze plug-in hybrids en range extenders hebben naast een benzine- of dieselmotor ook een elektrische aandrijving die extern kan worden opgeladen. Binnen de eerdergenoemde NEDC-norm is het normverbruik van deze auto’s extreem laag (tussen de 1,0 en 2,1 liter per 100 km), maar het praktijkverbruik van deze auto’s blijkt volgens de cijfers van de leasemaatschappijen zomaar 200 procent (!) af te wijken van het fabrieksverbruik.

Hogere brandstofkosten

Een hoger verbruik dan verwacht kan ervoor zorgen dat je als werkgever wordt geconfronteerd met hogere brandstofkosten of flinke naheffingen in geval van een leaseauto. In de reguliere leasecalculaties vormt het fabrieksverbruik de basis voor de berekening van het brandstofvoorschot. Dit verbruik wordt vastgesteld aan de hand van de NEDC-norm. Gelukkig zijn er steeds meer leasemaatschappijen (Alphabet bijvoorbeeld) die een calculatiemethodiek hanteren waarbij door de automerken geclaimde brandstofverbruik wordt afgezet tegen het werkelijke verbruik dat berijders in de praktijk hebben gerealiseerd, waardoor het vooraf berekende brandstofvoorschot beter aansluit bij het werkelijke brandstofverbruik. Dat voorkomt dat je achteraf flink moet bijbetalen omdat de voorschotten te laag waren. Bovendien heb je vooraf een realistischer beeld van de Total Cost of Ownership.

Praktisch

Wil je weten wat het daadwerkelijk praktijkverbruik van een bepaald automodel is? Kijk dan op de website Werkelijkverbruik.nl. Hierop staat het verbruik van heel veel automodellen van 2003 en jonger.