Hoe lang loopt een huurcontract voor bedrijfsruimte?

Wat is de opzegtermijn?
Een huurcontract middenstandsbedrijfsruimte is standaard twee keer vijf jaar, maar kan ook voor twee jaar of korter worden afgesloten. Bij overige bedrijfsruimte staat de termijn van huren vrij. Ook is er een verschil in de opzegtermijn.
Meer over het huren van bedrijfsruimte en contracten?
Klik hier
Je vindt er alles over in dit whitepaper
Naar MijnMKB
Voorbeeld huurcontract overige bedrijfsrumte
Klik hier
Download het model
Naar MijnMKB
Voorbeeld huurcontract middenstands- bedrijfsruimte
Klik hier
Download het model
Naar MijnMKB

Middenstandsbedrijfsruimte

Als je een 290-bedrijfsruimte huurt, bestaat het contract uit twee perioden van vijf jaar. Als het na tien jaar niet is opgezegd, gaat het over in een contract voor onbepaalde tijd. Jij als huurder kunt het al na de eerste vijf jaar opzeggen. De verhuurder kan alleen opzeggen als jij je als huurder niet goed hebt gedragen, of als hij of zijn familie het pand zelf dringend nodig heeft en in duurzaam gebruik neemt. Hieronder valt ook een renovatie die zonder beëindiging van de huur niet mogelijk is. Als je niet met de beëindiging instemt, moet de verhuurder hiervoor toestemming van de rechter vragen. 

Opzegtermijn
Let op dat je er op tijd bij bent. Wil jij het contract opzeggen, dan moet je dat minimaal één jaar voor de vijf- of tienjaarstermijn afloopt, doen. 

Korter dan vijf jaar
Hoewel een contract voor langere tijd voordelen heeft, wil niet iedereen aan een huurcontract van vijf jaar vastzitten. Je kunt voor ex-290 bedrijfsruimte ook een huurovereenkomst voor twee jaar of korter afspreken, die op de einddatum automatisch eindigt (als hierover geen andere contractuele afspraken zijn gemaakt).  
Als jij en de verhuurder het eens zijn over een huurperiode boven de twee en onder de vijf jaar, heb je formeel gezien toestemming van de rechter nodig. 

Overige bedrijfsruimte

Bij ‘overige bedrijfsruimte’ staat de termijn van huren vrij. Die moet je onderling overleggen met de verhuurder. De huurovereenkomst van een overige bedrijfsruimte is simpel op te zeggen door huurder en verhuurder als het einde van contract in zicht is. 
Dit kan door een mondelinge mededeling en er bestaan geen vormvereisten, tenzij deze contractueel zijn overeengekomen. Toch is het beter de opzegging schriftelijk te doen en aangetekend. Dan weet je zeker dat er geen onduidelijkheden kunnen ontstaan.

Opzegtermijn
Het is standaard dat de betalingstermijn ook de opzegtermijn is. Stel, je betaalt maandelijks de huur, dan moet je minimaal een maand van tevoren de huur opzeggen. Wel kan er in de huurovereenkomst een andere opzegtermijn worden afgesproken. De opzegtermijn voor de huurder mag niet langer zijn dan de termijn voor de verhuurder.

Ontruimingsbescherming
Als de verhuurder de overeenkomst eenzijdig opzegt, heb je als huurder van overige bedrijfsruimte ontruimingsbescherming. Je mag dan nog maximaal twee maanden in het pand blijven zitten, om te zorgen dat je tijd hebt om een nieuw onderkomen te vinden. De huurder kan aan de rechter verzoeken om deze termijn (op grond van een belangenafweging) te verlengen. Huurders die de huur zelf hebben opgezegd, uitdrukkelijk met de beëindiging hebben ingestemd of veroordeeld zijn tot ontruiming doordat ze hun verplichtingen niet zijn nagekomen, hebben geen recht op ontruimingsbescherming.


Webinar Huurrecht

Talkshow met specialisten en ondernemers
Na lang zoeken vind je die perfecte locatie of komt eindelijk dat bedrijfspand vrij. Maar waar moet je op letten als je het huurcontract gaat tekenen? Wat zijn je rechten en plichten? Valt er te onderhandelen over de prijs, de vergunningen of een huurvrije periode? En zit je altijd aan die vijf jaar vast? Je hoort het tijdens het webinar huurrecht.
webinarhuurrecht.png

Praat met ons mee op

MKB Servicedesk
Postadres
Postbus 40273
3504 AB Utrecht

Bezoekadres - kantoor Agency No9:
Spaklerweg 53
1114 AE Amsterdam
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten