VAR-verklaring

Wat is een VAR-verklaring?

02 februari 2016

Een VAR-verklaring staat voor verklaring arbeidsrelatie. In deze VAR-verklaring, uitgegeven door de belastingdienst, wordt zekerheid gegeven over de sociale zekerheid en de fiscale gesteldheid van een persoon, bijvoorbeeld een zzp'er of hybride ondernemer. Voor een opdrachtgever geeft de VAR-verklaring een bepaalde vorm van zekerheid.

In vijf stappen een bedrijf starten

Let op: per 1 mei 2016 verandert de VAR in de wet dba. Lees hier alles over de nieuwe wet. 

De VAR-verklaring is niet verplicht maar het kan zijn dat een opdrachtgever bij onderhandelingen over een overeenkomst vraagt om de VAR-verklaring.

Wat staat er in een VAR-verklaring?

Er zijn verschillende soorten VAR-verklaringen. Dit is omdat er veel verschillende soorten freelancers zijn. De ene is een ondernemer op zich en de andere worden gezien als personeel die door de opdrachtgever in dienst genomen wordt. De opdrachtgever moet ik dat geval dus loonheffing en premies betalen.

VAR-verklaring winst uit onderneming. (VAR-wuo)

Een VAR-verklaring-wuo betekent dat jouw loon de winst uit de onderneming is. Je wordt door de belastingdienst als zelfstandige ondernemer gezien. De opdrachtgever hoeft dus geen loonheffing en premies te betalen. Een zelfstandige ondernemer met VAR-verklaring wuo kan geen aanspraak maken op uitkeringen bij ziektes of werkeloosheid.

VAR-verklaring resultaat uit overige werkzaamheden. (VAR-row)

Met deze VAR-verklaring geeft geen duidelijkheid over of er loonheffingen moeten worden ingehouden. Een zelfstandige zal dus minder snel uit gekozen worden voor een opdracht dan met een VAR-wuo. Een opdrachtgever moet bij een opdracht met een VAR-verklaring wuo zelfstandige zelf uitzoeken of hij wel of geen loonheffingen moet inhouden en afdragen. Dit kost de werkgever extra tijd.

VAR-verklaring directeur-grootaandeelhouder (VAR-dga)

Je krijgt een VAR-dga verklaring als je minimaal 5 procent van de aandelen van een vennootschap bezit. De inkomsten en risico’s, dus verzekeringen en loonheffingen, komen van je vennootschap.

VAR-verklaring loon uit dienstbetrekking (VAR-loon)

Als er sprake is van een dienstbetrekking neemt de opdrachtgever de opdrachtnemer als het ware in dienst. De opdrachtnemer betaalt de loonheffingen en premies.