7 tips voor een toekomstbestendige kantoorinrichting

Stappenplan naar een 'kantoor 3.0'

28 november 2017

Vandaag de dag ziet het kantoor er niet meer zo stereotype uit als jaren terug. Witte muren en bureaus die gescheiden worden door schermen zijn niet meer van deze tijd. En dat is maar goed ook, een goede werkomgeving is namelijk essentieel voor goede werkprestaties van je personeel. Het is tijd voor de werkkamer 3.0.

Eerste hulp bij Digitaliseren

Van 2.0 naar 3.0 werken

De kantoren anno 2014 zijn niet te vergelijken met de eerste kantoren. Door de veranderingen in de manier van werken vragen kantoren om aanpassingen. Behalve het feit dat werken digitaler wordt, verandert ook het werkgedrag. Het Nieuwe Werken zorgt ervoor dat het kantoorgebruik afneemt. De voorspellingen zijn dat er over vijf jaar, 15 procent minder gebruik wordt gemaakt van kantoren. Niet alleen het aantal kantoren zal minder worden, ook de bezettingsgraad daalt. Momenteel wordt 50 procent tot 70 procent van de werkplekken benut.

Het Nieuwe Werken?

Het Nieuwe Werken is een verzamelnaam voor verschillende manieren van slimmer, efficiënter en effectiever werken. Daarbij maak je gebruik van nieuwe technologieën, experimenteer je met nieuwe vormen van samenwerken en kies je voor een manier van leiderschap waarbij hiërarchie wordt vervangen door eigen verantwoordelijkheid van je personeel. Deze ‘nieuwe bedrijven’ sturen meer op resultaat in plaats van aanwezigheid. De resultaten zijn goed: op kleine schaal levert het meer productiviteit en een lager ziekteverzuim op onder werknemers. Op grotere schaal drukt het onnodige reiskosten en -tijden, denk aan filemijden door de werkdag bijvoorbeeld thuis op te starten.

Meer productiviteit

Het nieuwe werken kan zorgen voor meer productiviteit. Maar er is meer. Ook de tevredenheid van de werknemers over de werkomgeving levert hierin een aandeel. En die omgeving vraagt om verandering als je meegaat met de Nieuwe Werken trend. Hoe doe je dat, je kantoor volledig afstemmen op de flexibiliteit die Het Nieuwe Werken met zich meebrengt? Een kantoor aanpassen aan de moderne tijd, gaat natuurlijk niet binnen een dag. Begin eens met deze 7 tips.

Tip 1. Voordat je begint met het doorvoeren van de veranderingen, een wijze raad: ga eerst om de tafel zitten met een aantal werknemers. Wat zijn hun wensen? De werkomgeving veranderen heeft als doel om hen effectiever te kunnen laten werken. In gesprek gaan met het personeel is dus het startpunt.

Tip 2. Door Het Nieuwe Werken en het toenemen van het aantal parttimers zul je goede flexplekken moeten realiseren. Een goede flexplek is voorzien van verstelbare bureaus en stoelen zodat iedere werknemer een voor hem of haar ergonomisch verantwoorde werkhouding kan aannemen. Dit draagt bij aan een lager ziekteverzuim.

Tip 3. Maak zoveel mogelijk gebruik van mobiele apparatuur, dus vervang vaste toestellen door mobiele telefoons en logge desktops door geavanceerde laptops. Zorg ook voor voldoende stopcontacten om al deze apparatuur en de opladers ervan van voeding te kunnen voorzien.

Tip 4. Wissel grote kasten in voor slimme, onopvallende oplossingen waardoor de ouderwetse kantooruitstraling plaatsmaakt voor een flexibele wind door het bedrijf.

Tip 5. Zet een constructie op waardoor onbenutte plekken direct kunnen worden verhuurd. Kostenbesparend en wie weet een handige manier om af en toe met andere mensen samen te werken of in contact te komen.

Tip 6. Zorg voor meer ontmoetingsplekken binnen je kantoor, waardoor snel en informeel overleg kan plaatsvinden. Zeer tijdbesparend.

Tip 7. Zorg voor een aantrekkelijke en, als het even kan, ergonomische en milieuvriendelijke vormgeving van het gebouw en de inrichting. Dit prikkelt de loyaliteit van de medewerkers en geeft ze een trots gevoel over het bedrijf, aangezien 'hun' bedrijf een sterke en toekomstgerichte visie hanteert.