Hoe zit het met Intellectueel eigendom bij verkoop van het bedrijf

Wat zijn de problemen die zich kunnen voordoen?

Intellectueel eigendom waaronder merken, modellen en octrooien vallen, vormen een belangrijk deel van de waarde van een onderneming.Bij de verkoop van een bedrijf of bij een bedrijfsoverdracht is het belangrijk te weten of de verkoper daadwerkelijk gerechtigd tot verkoop van de producten en de daarmee verbonden intellectuele eigendomsrechten.

Hieronder een concrete lijst met actiepunten die van belang is op het moment dat je je bedrijf aan het verkopen bent.

  1. Een recht, of dat nu een merkrecht of een octrooirecht is, staat niet op de juiste statutaire naam.

Stel het recht staat op naam van Glashandel Jansen B.V. Immers zo wordt de onderneming in het dagelijks verkeer genoemd. De juiste statutaire naam is echter Glas- en Verfhandel Jansen B.V. Het eerste dat dan moet gebeuren is dat de tenaamstelling moet worden verbeterd.  Dat betekent vaak dat er opnieuw moet worden geregistreerd omdat verbeteringen in de tenaamstelling niet door de overheid worden geaccepteerd. Dit houdt tevens in dat er rechten verloren gaan. Ook kan het voorkomen dat de naam van de onderneming in de loop der jaren is gewijzigd. Glas- en Verfhandel Jansen heet nu Glaverja B.V.

Actiepunt 1. Check reeds nu of de tenaamstelling bij je IE rechten in orde is.

  1. Het merk is niet ingeschreven voor de waren en/of diensten die de onderneming voert.

Het merk van de hierboven genoemde fictieve onderneming is DECOR en destijds ingeschreven voor glas in klasse 19 en verf in klasse 2. Echter in de loop der jaren is de productrange o.a. uitgebreid met de levering van verfkwasten (klasse 16) en behang (klasse 27) Als dit niet in orde is dan moet dit ook hersteld worden door een nieuwe registratie. Hoe eerder dit wordt gesignaleerd hoe beter het is. Raadpleeg dan ook regelmatig een merkconsultant. Neem je consultant serieus, want ook jouw bedrijf kan over enige tijd verkocht worden....

Actiepunt 2. Check of de waren en/of diensten waarvoor jouw merk is ingeschreven nog overeenstemt met de huidige situatie. 

  1. Gaat de licentie over op de rechtsopvolger?

Als je producten in licentie maakt of verkoopt is het goed om na te gaan of de licentie overgaat op de rechtsopvolger of niet.

Actie punt 3. Check dit. Het staat altijd in de licentieovereenkomst. 

  1. De juiste waarde van het intellectueel eigendom

Bij de verkoop, overname maar ook fusie van je onderneming is het van essentieel belang dat de juiste waarde wordt toegekend aan het intellectueel eigendom. Of je nu de kopende of verkopende partij bent, de waarde moet bepaald worden teneinde ook de verkoopprijs te kunnen vaststellen.

Actiepunt 4. Laat de waarde van jouw IE rechten bepalen.

  1. Schriftelijke akte

Voor de overdracht van de intellectuele eigendom is in Nederland een schriftelijke akte vereist. Hier worden verder geen vormvereisten aan gesteld. Dit hoeft dus niet meer te zijn dan een contract waar duidelijk in staat dat de intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen.

Actiepunt 5.  Wil of kun je zelf geen overdrachtsakte maken? MKB Servicedesk helpt je graag verder.

Wat vind je van dit artikel?