Wat te doen bij een overval?

Hoe moet je handelen bij een overval?

crime-criminal-thief-burglary-burglar-security-stealing-robber-robbery-danger-house-theft-mask t20 Opyb6y

Een overval is een van de meest ingrijpende gebeurtenis waar je als ondernemer mee te maken kunt krijgen. Het gebeurt onverwachts en gaat vaak gepaard met veel geweld en bedreigingen. Er wordt door het bedrijfsleven veel schade geleden door overvallen, maar de grootste schade is niet uit te drukken in geld.

Overvaltraining

In elke branche waar contant geld in om gaat, lopen werknemers het risico om geconfronteerd te worden met een overval. Ook zijn er bedrijfstakken waar het bij de overvaller om de voorraad gaat. Voor deze ondernemers en hun personeel is het mogelijk om een overvaltraining te volgen.

Onderzoek heeft aangetoond dat het volgen van een overval training effectief is op drie gebieden:

  1. Preventief: men is zich bewust van het risico en is meer alert.

  2. Tijdens een overval: men weet wat te moet doen en juist niet te doen.

  3. Na een overval: de verwerking van een hevig incident blijkt beter te verlopen bij medewerkers die van te voren een training hebben gevolgd. In deze training worden achtergronden van overvallen besproken en komen preventieve maatregelen aan bod.

Tijdens de overvaltraining wordt de overvalsituatie met een professionele acteur in een rollenspel getraind. Door te oefenen met een 'echte' overvalsituatie leer je praktische vaardigheden om zo goed mogelijk met een overval om te kunnen gaan. De overvaltraining is bestemd voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en voor medewerkers die te maken kunnen krijgen met agressieve klanten. De training kan ook voor groepen worden gegeven.

Tijdens een overval

De politie hanteert het RAAK principe tijdens een overval:

R ; Rustig blijven

A ; Aanvaarden/accepteren

A ; Afgeven van geld of goed

K ; Kijken

Wat te doen bij een overval?

Hoe logisch het misschien klinkt, in paniek doet een mens soms gekke dingen. Probeer in elk geval rustig te blijven en je omgeving te kalmeren. Volg alle bevelen van een overvaller op en pleeg geen verzet. Lieg ook niet tegen de overvaller, dit kan gevaarlijk zijn. Probeer onopvallend het overvalalarm in werking te stellen, maar doe dit alleen als je zeker weet dat de overvaller je niet ziet. Vooral als een overvaller gewapend is moet je erg voorzichtig zijn met handelen. Geef geld en goederen af zonder tegen te stribbelen, en denk vooral om je eigen veiligheid. Benoem alles wat je doet. Als jij met je hand naar je broekzak gaat, weet de overvaller niet of je een sleutel gaat pakken of de politie wil gaan inlichten. Overvallers zitten vol adrenaline en hebben niet zelden drugs genomen om moed te verzamelen. Dit zorgt ervoor dat ze veel heftiger zullen reageren dan normaal. Observeer de overvaller nauwkeurig, stel een signalement vast en let op opvallende eigenschappen.

Wat te doen na een overval?

Als de overvaller het pand heeft verlaten, bel dan meteen de politie via 112. Let ook op in welke richting en met welk vervoermiddel de overvaller vlucht. Zorg ervoor dat de sporen van de overval niet worden uitgewist. Raak niets aan, sluit de ramen en deuren en laat geen derden binnen. Wacht buiten de winkel of het bedrijf op de komst van de politie en probeer klanten gerust te stellen. Verzoek getuigen om te blijven of noteer hun naam en telefoonnummer.

Kortom

RAAK dus, rustig blijven, aanvaarden/accepteren, afgeven van geld of goed en kijken, is erg belangrijk als er een overval wordt gepleegd. Hang niet de held uit, maar zorg vooral voor je eigen veiligheid.

Wat vind je van dit artikel?

Pauline Veenstra

Auteur

Pauline Veenstra

Als freelance copywriter schrijf ik voor veel verschillende ondernemersplatforms, waaronder MKBSD. Ik vind het ontzettend leuk om de verhalen van ondernemers vast te leggen, het starten van een eigen bedrijf is immers een groot avontuur! Verder houd ik ervan om complexe thema’s als financiering en belastingzaken uit te leggen op een manier die voor iedereen begrijpelijk is. Zo hoop ik jouw leven als ondernemer net wat gemakkelijker te maken.