Hoe stel ik mijn huisregels samen?

Waarom is een huisregel belangrijk?

huis

Iedere winkel mag binnen de grenzen van de wet zijn eigen regels bepalen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan verplichte inzage in tassen. Maar dan moet je wel huisregels gemaakt hebben. Hoe dat precies in zijn werk gaat en wat daar in moet staan, lees je in dit artikel.

Ondernemers mogen hun eigen huisregels samenstellen. Je bepaalt dan zelf wat wel en niet toelaatbaar is in je zaak. Een paar voorbeelden van huisregels zijn:

  • Geen consumpties in de zaak nuttigen

  • Gebruik van winkelmandje verplicht

  • Verboden tassen mee te nemen in de zaak

  • U dient mee te werken aan een tassencontrole als daarom wordt gevraagd

En ga zo maar door. Welke huisregels u hanteert hangt af van het type winkel dat je hebt, maar ook van de wijze waarop je wilt optreden tegen winkeldiefstal en wat past bij de uitstraling van uw winkel.

Communicatie

De huisregels zet je in een huishoudelijk reglement. Het reglement moet je zichtbaar bij de ingang van de zaak ophangen. Indien nodig kun je de regels ook elders in de winkel ophangen, maar sowieso altijd bij de deur. De huisregels vormen namelijk een afspraak tussen de klant en jou. Zodra de klant bij jou naar binnenloopt accepteert hij of zij stilzwijgend de opgehangen regels. Officieel heet dit een privaatrechtelijke verbintenis.

Overtreding

Bij overtreding van de huisregels mag je de persoon in kwestie hierop aanspreken. Doe dit altijd beleefd en kordaat. Indien de persoon zijn gedrag niet wil aanpassen kun je hem verzoeken de winkel te verlaten. Als het om bijvoorbeeld winkeldiefstal gaat, mag je de persoon aanhouden (lees daar meer over in dit artikel). Als het echt te erg wordt, kun je altijd de politie erbij halen. Als het vaker voorkomt, kun je iemand ook een verbod geven nog langer in je winkel te komen, zoals te lezen valt in dit artikel.

Medewerkers

Ook voor je medewerkers zijn de huisregels van belang. Zo weten zij waar de grenzen liggen en wanneer er wel of niet ingegrepen moet worden. Huisregels bieden hen houvast en duidelijkheid wat wel en niet getolereerd wordt in de winkel en hoe ze daarmee om kunnen gaan.

Wat mag niet

De volgende dingen mogen niet:

  • De huisregels mogen niet discriminerend zijn.

  • Zij mogen niet in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving.

  • Je mag niet in de tas(sen) kijken of er iets uit pakken.

  • Je mag niet in of aan de kleding van de verdachte zitten.

Wat vind je van dit artikel?