Welke regels gelden voor het bouwen en verbouwen van je pand?

Aan welke eisen moeten voldaan worden?

Een bouwbesluit vertelt waar een bouwwerk aan moet voldoen op het gebied van bouwtechnische eisen. Als je besluit je pand te verbouwen of een nieuw pand te laten bouwen, dan moet je deze eisen opvolgen.

Bedrijfsruimte bouwen

  • VeiligheidDingen die hierbij aan bod komen, zijn de algemene sterkte van een bouwconstructie, hoe de verlichting in elkaar moet zitten, wat de brandrisico’s zijn en wat voor beperkingen dat met zich mee brengt, hoe de vluchtroutes gemaakt moeten worden enzovoort.      

  • GezondheidIn dit gedeelte wordt onder meer aandacht gegeven aan geluidsoverlast, geluidwering tussen verblijfsruimten in hetzelfde gebouw, wering van vocht van buiten, de afvoer van afvalwater, de luchtverversing, bescherming tegen ratten en muizen.

  • BruikbaarheidHoe moet de bereikbaarheid geregeld worden, welke eisen zitten er aan de omvang van de fietsenstalling, waar moet je opletten bij de kleedruimte als die er is en wat moet het aantal toiletten zijn.

  • EnergiezuinigheidElk pand moet energiezuinig zijn. Dit gebeurd door isolatie en beperking van luchtdoorlatendheid. Sinds 1 januari 2006 zijn er nieuwe eisen gesteld aan de energieprestatiecoëfficient (ook wel de EPC genoemd). Voor nieuw te bouwen woningen is dit aangescherpt van 1,0 naar 0,8. Deze maatregeling moet ervoor zorgen dat de uitstoot van CO2 zo vermindert en dat het de klimaatverandering tegengaat.  

Bedrijfsruimte verbouwen

Als je gaat verbouwen gelden andere eisen. Het bouwbesluit maakt dus onderscheid tussen nieuwbouw en bestaande bouw. Ook wordt onderscheid gemaakt tussen de bestemmingen van het pand. Daarbij kan er sprake zijn van: 

  • Geheel vernieuwen: Als een bouwwerk tot op de fundering wordt gesloopt er vervolgens herbouwd. De herbouw hoeft niet identiek te zijn aan de oorspronkelijke bouw.

  • Gedeeltelijk vernieuwen: Als een gedeelte van het bouwwerk wordt gesloopt en vervolgens herbouwd. Ook verbouw na sloop met behoud van het casco is gedeeltelijk vernieuwen (hoog niveau renovatie). Ook hierbij geldt dat de gedeeltelijke herbouw niet identiek hoeft te zijn aan het gesloopte gedeelte.

  • Veranderen: Als een (deel van een) bouwwerk wordt aangepast, zonder dat de countouren van het gebouw worden veranderd.

  • Vergroten: Als een (deel van een) bouwwerk wordt aangepast, waardoor de omvang toeneemt en de countouren van het gebouw veranderen. 

Het bouwbesluit kun je downloaden via de website van de Rijksoverheid.

Wat vind je van dit artikel?