Wat is een ondernemingsraad?

En hoe zet ik een ondernemingsraad op?

vraagteken

Je onderneming groeit en het personeelsbestand ook. Vanaf een werknemeraantal van vijftig ben je volgens de Wet op de Ondernemingsraad verplicht een Ondernemingsraad (OR) op te zetten. Hoe werkt dat?

Wat is een ondernemingsraad?

Een ondernemersraad (OR) is een groep werknemers die alle werknemers in de organisatie vertegenwoordigt. Namens het personeel voert de OR overleg met jou over alle zaken in de onderneming die van belang zijn voor het personeel. De OR komt op voor de belangen van werknemers, maar heeft ook invloed op zaken die niet direct het personeel raken. De OR heeft een aantal belangrijke rechten. Minimaal twee keer per jaar moet je een bespreking houden met de ondernemingsraad. In dit overleg bespreek je de algemene gang van zaken van je onderneming en informeer je de OR op welke wijze je ze gaat betrekken bij aankomende besluiten.

Hoe zet ik een ondernemingsraad op?

Je bent als ondernemer vanaf vijftig werknemers verplicht om een OR op te zetten. Het is dan ook jouw taak om je personeel hierover te informeren en te motiveren. Nadat je je werknemers hebt geïnformeerd kun je een verkiezing uitschrijven. Je stelt een voorlopig reglement op waarin de werkwijze en de verkiezingsprocedure van de ondernemingsraad is vastgesteld. Je kunt dit ook delegeren aan een zogenaamde voorbereidingscommissie. Deze commissie kan bestaan uit werknemers die al interesse hebben getoond in de OR. Monitor wel de diversiteit van deze commissie, zodat het een goede afspiegeling is van je werknemersbestand. De verkiezingsprocedure van een OR is gebonden aan strikte regels, neem deze in acht om te voorkomen dat de verkiezing ongelding kan worden verklaard. Leg het voorlopige reglement ter beoordeling voor aan de vakbonden die leden in de onderneming hebben. De bedrijfscommissie krijgt een exemplaar ter kennisneming.

Voor de grootte van de ondernemingsraad is een wettelijke basisregel:

  • 50 - 100 werknemers 5 leden

  • 100 - 200 werknemers 7 leden

  • 200 - 400 werknemers 9 leden

  • 400 - 600 werknemers 11 leden

  • 600 - 1000 werknemers 13 leden

  • 1000 - 2000 werknemers 15 leden

OR functies

Na de verkiezing kan de OR het voorlopig reglement vervangen door een definitief reglement. De verdeling van de verschillende functies (voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, secretaris) wordt door de OR-leden zelf ingevuld.

(Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)