Waarom zou ik mijn personeel een collectieve zorgverzekering aanbieden?

Waarom is een zorgverzekering belangrijk?

02 mei 2018 4 minuten

Voor jou als ondernemer is het belangrijk dat de zorgverzekering van je personeel goed geregeld is. Je medewerkers moeten tenslotte goed geholpen worden als ze ziek zijn.

Grofweg hebben ondernemers twee mogelijkheden: Ze laten de regie voor de zorgverzekering van hun werknemers volledig bij henzelf of ze bieden hun personeel een collectieve zorgverzekering aan en komen hen daarmee tegemoet. Je hoeft hiervoor overigens geen groot bedrijf te zijn: je kunt al voor een collectieve zorgverzekering gaan bij één medewerker.

Inkomensafhankelijke bijdrage

Wat je sowieso moet doen, is bij elke medewerker (of ze nu zelf een zorgverzekering afsluiten, of gebruik maken van een collectieve verzekering die jij aanbiedt) de inkomensafhankelijke bijdrage inhouden van het nettoloon en vervolgens via de aangifte loonheffingen afdragen aan de Belastingdienst. Je draagt hiermee een percentage van 6,75 procent van het loon bij aan de zorg van je werknemers.

Belang zorgverzekering

Hebben je werknemers een goede zorgverzekering, worden ze bij ziekte goed geholpen en worden hun zorgkosten goed gedekt. Behalve een goede dekking, profiteren ze ook van een goede service. Een voordeel voor je werknemers dus. Belangrijk voor jou: een goede zorgverzekering maakt dat je werknemers na ziekte goed hersteld voor je aan de slag kunnen. Bovendien kun je zorgkosten vaak ontdubbelen: In overleg met je verzekeraar bekijk je welke arbeidsrelevante interventies geheel of gedeeltelijk via de basisverzekering of aanvullende verzekering vergoed kunnen worden.

Voordelen collectieve zorgverzekering

Aan een collectieve zorgverzekering zitten zowel voor jou als voor je personeel voordelen. Geef je je werknemers de mogelijkheid om gebruik te maken van een collectieve zorgverzekering, dan laat je je werknemers zien dat je je bekommert om hun gezondheid. Maar dat niet alleen. Op een rijtje de voordelen:

 • Dankzij jou krijgen je werknemers een collectiviteitskorting op hun premie van 7 tot 9 procent (afhankelijk van de deal die jij maakt met een zorgverzekeraar) op hun basisverzekering en aanvullende verzekering. Daarmee bied je je werknemers iets extra’s, een goede secundaire arbeidsvoorwaarde;

 • Je weet bij welke verzekeraar je werknemers (degenen die meegaan in de collectieve verzekering) zijn aangesloten en welke zorg vergoed wordt. Daarbij maak je afspraken over ontdubbeling van de zorgkosten;

 • Het scheelt je veel tijd, omdat de verzekeraar je zorg uit handen kan nemen.

 • Bij een aantal verzekeraars heb je de mogelijkheid om een speciaal pakket samen te stellen: bijvoorbeeld extra fysiotherapie als je werknemers veel lichamelijke arbeid verrichten.

Nadelen collectieve zorgverzekering

 • Offertes aanvragen bij verschillende zorgverzekeraars, prijsafspraken maken, vragen van je werknemers over de (nieuwe) verzekering beantwoorden; Zeker in het begin kan het een tijdrovende klus zijn.

 • Je moet de jaarlijkse premiestijgingen en veranderingen bij de verschillende zorgverzekeraars goed in de gaten houden. Een flinke premiestijging kan ervoor zorgen dat je werknemers niet meer tevreden zijn over de collectieve zorgverzekering die je aanbiedt.

Bronnen: Personeelsnet & de Belastingdienst

Als werkgever kun je je werknemers een collectieve zorgverzekering aanbieden. Dit heeft voor beide partijen voordelen. Zo krijgt een werknemer tot 10% korting op de premie, en als werkgever ben je met een collectieve zorgverzekering voorzien van een compleet en op maat gemaakt pakket om je werknemers te voorzien van zorg. Een aantal veelgestelde vragen over een collectieve zorgverzekering:

Uit hoeveel personen moet mijn bedrijf bestaan om een collectief te vormen?

Een collectief vorm je al bij een bedrijf van 2 personen of meer.

Hoeveel moet ik inhouden op het salaris van mijn werknemers?

De verplichte werkgeversbijdrage is 7,05% over maximaal € 32.369,-.  

Welke belasting wordt over het ingehouden bedrag berekend?

Over het ingehouden bedrag wordt alleen inkomstenbelasting berekend.   

Mogen gepensioneerden deelnemen aan het collectieve contract?

Ja, dat mag, als de werkgever dat toestaat.   

Mag ik de premie voor mijn werknemers betalen?

Ja, zowel voor je werknemers als voor hun gezinsleden is dit toegestaan.   

Profiteren de gezinsleden van mijn werknemer ook van het collectieve contract?

Ja. De gunstige voorwaarden en concurrerende premies van het basispakket en de aanvullende verzekeringen gelden ook voor gezinsleden van je werknemers.   

Enkele redenen om als werkgever en werknemer te kiezen voor een collectieve ziektekostenverzekering:

 • Premiebesparing; met een collectieve zorgverzekering krijgt de werknemer korting op de premie. De maximale korting op een premie bedraagt 10%.

 • Besparingen door geintegreerde dienstverlening

 • Arbeidsgerelateerde zorg; als werkgever stem je de aanvullende verzekeringen af op de specifieke situatie in het bedrijf. Hierdoor kunnen werknemers tegen een lager tarief toch een aanvullende verzekering betalen die er toe bijdraagt dat ze bij ziekte de juiste verzorging krijgen en dus weer sneller aan het werk kunnen

 • Preventie van verzuim

 • Goede en snelle gezondheidszorg

Motiveren

Houd er wel rekening mee dat je medewerkers die momenteel individueel verzekerd zijn, waarschijnlijk extra moet motiveren om deel te nemen aan de collectieve verzekering. Zij zijn immers gewend hun eigen zorgverzekeraar te kiezen. Motiveren kan bijvoorbeeld door een werkgevers- bijdrage te geven voor de aanvullende verzekering. Zo krijgen medewerkers een goede dekking aangeboden, een scherpe korting en beperkt u tevens de kans op langdurig verzuim.    

Lees hier meer over de collectieve verzekering voor kleine ondernemers (eenmanszaken en v.o.f.)