Kan ik btw terugvragen over het zakelijke deel autogebruik?

De aanpak met en zonder kilometerregistratie

04 april 2022 3 minuten

Ja, als je zakelijke kilometers rijdt met je privéauto kun je btw terugvragen over het zakelijke deel van je autogebruik, dus over btw op de aanschaf-, brandstof- en onderhoudskosten. Maar dan moet je wel rekening houden met een aantal dingen.

In het kort komt het hierop neer: je kunt btw over het zakelijke deel van je autokosten op twee manieren terugkrijgen:

  1. Je stelt het zakelijk en privégebruik vast via je administratie.

  2. Je past een btw-correctie toe voor privégebruik.

We zullen beide methoden toelichten.

Optie 1: Zakelijk en privégebruik auto vaststellen via administratie

Je kunt bijhouden wat de verhouding is tussen het zakelijk en privégebruik van de auto. Stel dat je 60% privé en 40% zakelijk rijdt, dan is 40% (het zakelijke deel) van de btw op de autokosten aftrekbaar. Natuurlijk moet je dan wel aan kunnen tonen dat je zakelijke gebruik inderdaad neerkomt op dit percentage. Hoe doe je dat?

Sluitende kilometeradministratie

Met een sluitende kilometeradministratie kun je aantonen wat de verhouding is tussen je zakelijk en privégebruik van je auto. Hiervoor kun je een rittenregistratie-app gebruiken of zelf een bestand bijhouden. Zolang de rittenadministratie maar aan de voorwaarden van de Belastingdienst voldoet.

Maar je kunt ook op een andere manier inzichtelijk maken wat de verhouding is tussen je zakelijk en privégebruik: mogelijk breng je de reiskosten aan de klanten die je bezoekt in rekening. Dan kun je makkelijk een overzicht maken van alle zakelijke kilometers die je hebt gereden. Trek de kilometerstand van het begin van het jaar af van die van het einde, trek er je zakelijke kilometers vanaf en voila: je hebt de verhouding zakelijke versus privékilometers. En jouw aftrekpercentage.

Andere administratie

De Belastingdienst geeft aan dat je ook zonder een sluitende rittenadministratie kunt aantonen wat de verhouding is tussen zakelijk en privégebruik van je auto. Maar dan moet het op een andere manier uit je administratie blijken. Je moet dan een aantal gegevens kunnen aanleveren. Bijvoorbeeld:

  • Het soort onderneming dat je hebt

  • Zakelijke doelen waarvoor je de auto inzet

  • Functie van de gebruiker van de auto

Waar het dus om gaat: je moet de Belastingdienst ervan kunnen overtuigen wat de verhouding zakelijk-privé is.

Rekenvoorbeeld zakelijk gebruik privéauto met kilometeradministratie

Je gebruikt je auto zakelijk. Van de 50.000 kilometer die je per jaar rijdt, zijn er 25.000 zakelijke kilometers. Stel, je hebt dat jaar de volgende kosten:

  • € 5.000 brandstof (€ 1.050 btw)

  • € 1.500 onderhoud (€ 315 btw)

De btw die je dat jaar mag verrekenen: € 1.365 x (25.000/50.000) = € 682,50. Let op: Als een deel van je omzet vrijgesteld is van btw (werkzaamheden waar geen btw op zit), moet je de btw over de autokosten naar verhouding verlagen.

Optie 2: Btw-correctie voor privégebruik

Houd je geen administratie waaruit blijkt wat het privégebruik van je auto is? Dan kun je alsnog de btw over bijvoorbeeld het onderhoud en de brandstof terugkrijgen. Hoe? Je mag alle btw aftrekken en vervolgens voer je aan het eind van het jaar een btw-correctie door. Je betaalt btw voor het privégebruik van de auto: 1,5% van de catalogusprijs van de auto, inclusief bpm en btw. 

Koop je bijvoorbeeld een auto met een catalogusprijs van € 40.000 inclusief btw en bpm en heb je de btw op de aanschaf, onderhoud en gebruik al afgetrokken, dan betaal je (1,5% van 40.000 =) € 600 btw. Overigens: heb je de auto pas sinds 1 juli, dan hoef je ook maar zes maanden btw te betalen, dus € 300.

Btw-aftrek autokosten berekenen

Er zijn allerlei scenario’s denkbaar voor btw en het zakelijk en privégebruik van je auto. Daarom heeft de Belastingdienst een tool ontwikkeld om de btw-aftrek te berekenen. Nadat je alle stappen doorlopen hebt, weet je precies waar jij rekening mee moet houden.

Reiskostenvergoeding

Goed om te weten en niet vergeten: als je zakelijke ritten maakt met een privéauto, mag je sowieso 19 cent per zakelijke kilometer aftrekken. Natuurlijk mag je dan geen autokosten aftrekken van de winst. Maar je mag dus wel een deel van de btw aftrekken: ofwel via de btw-correctie of via de aantoonbare verhouding tussen privé en zakelijk.

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.