Aanbesteden

Wat als ik niet voldoe aan de omzeteis van een aanbesteding?

Verplichte uitsluiting bij aanbesteden voorkomen

Vooral MKB ondernemers hebben bij aanbestedingen regelmatig te maken met het probleem van te hoge omzeteisen. Het niet kunnen voldoen aan de omzeteisen leidt namelijk tot verplichte uitsluiting.

31 oktober 2012

Op basis van welke criteria wordt de opdracht gegund?

Schat een reeël bedrag in

Op basis van de ingekomen inschrijvingen maakt de aanbestedende dienst een beoordeling: wie is de beste?

28 augustus 2012

Hoe kan ik als mkb-ondernemer meedoen met aanbestedingen?

Selectie en gunningscriteria van aanbestedingen

Aan de hand van selectie- en gunningscriteria bepaalt de aanbestedende dienst welke ondernemer de opdracht krijgt. Het is belangrijk dat je het onderscheid tussen deze criteria goed kent, aangezien aanbestedende diensten deze - tegen de regels in -regelmatig door elkaar gebruiken.

23 augustus 2012

Aanbesteden zonder waakhond

Minister voelt niets voor nieuwe toezichthouder

De ophef over het overtreden van Europese aanbestedingsregels door de Nederlandse overheid leidt niet tot het oprichten van een nieuwe toezichthouder. Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken voelt daar niets voor.

15 december 2009

Vorig jaar meer dan 43 miljoen verkeerd aanbesteed

Inventarisatie van de Algemene Rekenkamer

Nederlandse ministeries hebben vorig jaar voor een bedrag van ten minste 43,4 miljoen euro in strijd met Europese regels aanbesteed. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Algemene Rekenkamer op verzoek van NRC Handelsblad.

15 december 2009

Aanbestedingen bieden kansen aan Nijmeegs mkb

MKB-Nijmegen Servicedesk beantwoordt vragen over aanbesteden

In het kader van het Taskforce Ondernemersfonds - een initiatief van MKB-Nijmegen - is onlangs het project Nijmegen Onderneemt Meer afgerond. Een project dat Nijmeegse ondernemers kansen biedt om op een effectieve manier deel te nemen aan Europese aanbestedingen. Projectleider Rob Burow overhandigde de bevindingen van het project aan Hannie Kunst, wethouder van economische zaken in Nijmegen.

28 juli 2008

Getoond 41 tot en met 46 van 46 totaal, er zijn meerdere pagina's