Renteverhoging zakelijk krediet door de bank: mag dat?

En moet je het zomaar accepteren?

Stijgende energiekosten

Een tussentijdse renteverhoging van een zakelijk krediet bij de bank kan rauw op je dak vallen. Mag dit zomaar en wat kun je ertegen doen?

Anders dan bij rekening-courant krediet staat de looptijd van een zakelijk krediet (en zakelijke leningen) in principe vast. Dat geldt ook voor het rentepercentage. Toch kan een bank op basis van de algemene voorwaarden een verhoging van rente en opslagen doorvoeren; je moet het alleen niet zomaar accepteren. 

Belangrijk is dat je naast de algemene voorwaarden ook je eigen kredietovereenkomst er op naslaat. Het succesvol bezwaar maken tegen een rente verhoging hangt mede af van wat je precies met je bank hebt afgesproken. 

Renteverhoging? Maak schriftelijk bezwaar

Ben je het oneens met de renteverhoging van de bank of kan je de extra kosten niet dragen? Maak dan eerst schriftelijk bezwaar tegen de renteverhoging en betaal deze niet. Maak je namelijk geen bezwaar, dan word je geacht de opslagen te hebben geaccepteerd. 

Onderhandel met de bank

De praktijk leert overigens dat met banken goed te onderhandelen valt. Het verdienmodel van de banken staat onder druk, dus vaak ‘proberen ze het gewoon’.  

Daarnaast heb je als ondernemer in deze tijd een afhankelijke relatie met je bank. Je stapt niet zomaar over naar een andere bank. Gelukkig ziet ook toezichthouder AFM (Autoriteit Financiële Markten) dat. De AFM heeft banken inmiddels (herhaald) opgeroepen terughoudend te zijn met de verhoging van de opslagen. Vooral omdat de gehanteerde verhogingen van de opslagen vaak tot een verdubbeling van de lasten leiden, waardoor veel zakelijke klanten niet langer de renteverhoging niet kunnen dragen. 

Zorg voor een goede relatie met de bank 

Het is zeker in de huidige tijd van belang om de relatie met je bank goed te houden. Houd je bank in ieder geval op de hoogte van de economische ontwikkelingen binnen je bedrijf. Informeer de bank in een vroegtijdig stadium over bijzonderheden die onder meer een uitwerking kunnen hebben op je kredietwaardigheid (kredietrating) en de mogelijkheid om aan de huidige betalingsverplichting bij de bank te voldoen. Bankiers houden niet van verrassingen en met heldere communicatie heb je vaak goedkoper en sneller resultaat. 

Overstappen naar een andere kredietverstrekker 

Wanneer je ineens meer rente betaalt over je krediet, kun je ook gaan kijken naar andere kredietverstrekkers die een lagere rente aanbieden. Er zitten vaak wel voorwaarden verbonden aan het overstappen naar een andere aanbieder en soms gaat dit ook gepaard met extra kosten.

Nieuw zakelijk krediet duurder door renteverhoging ECB 

Inflatie en rente zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onlangs heeft de ECB (per 2 november 2022) de belangrijkste rentetarieven verhoogd met 0,75 procentpunt.  

Waarom rente verhogen bij inflatie? Om een lang verhaal kort te maken: de rente verhogen is een belangrijk middel van de ECB om de gierende inflatie te beteugelen. Met een hogere rente wordt geld lenen namelijk duurder voor banken, bedrijven en consumenten. Daardoor dalen consumptie en investeringen, wat leidt tot minder vraag en dalende, of in ieder geval minder snel stijgende prijzen. 

Voor banken geldt dat geld lenen bij de ECB duurder wordt en dit berekenen ze vervolgens door aan consumenten en bedrijven. Kortom, het afsluiten en verlengen van nieuwe zakelijke kredieten wordt sowieso duurder.

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.