Pas op met afloop rentevaste periode lening

Column Arjan Paardekooper | Reageren op verzoek tot aflossing

Ondernemers die een langlopende lening hebben, worden uiteindelijk geconfronteerd met het aflopen van de rentevaste periode. Door de banken wordt dit moment soms aangegrepen om de lening (oneigenlijk) op te zeggen. Wat te doen?

Looptijd lening langer dan looptijd vaste rente

Wie onder meer onroerend goed financiert, krijgt veelal van de bank een zakelijke lening met een looptijd van dertig jaar. Overeengekomen renteperiodes zijn meestal bepaald voor de duur van vijf of tien jaar, uitzonderingen daargelaten. Veelal zijn de leningen aflossingsvrij verstrekt.

Veranderd beleid van banken

Sinds de kredietcrisis is het beleid van de banken veranderd. Banken proberen na afloop van de rentevast periode enerzijds aan te sturen op een aflossing (indien de lening aflossingsvrij is), maar veelal wordt een dusdanig hoog rentepercentage voor de nieuwe periode aangeboden dat dit onbetaalbaar/ onacceptabel is. Of er wordt in het geheel geen nieuw rentepercentage aangeboden en wordt de ondernemer eenvoudigweg verzocht de lening af te lossen (lees: voor herfinanciering zorg te dragen).

Hoe kun je reageren op verzoek tot aflossing?

Indien je wordt geconfronteerd met het verzoek om extra aflossing of het verzoek om in zijn geheel af te lossen óf een aanbod voor een nieuwe rentevast periode krijgt dat niet marktconform is, dan adviseer ik je het volgende:

  • Allereerst altijd schriftelijk bezwaar maken en nooit nee zeggen.

  • In het geval van een verzoek om aflossing, het verzoek beoordelen en indien het niet passend is een passend tegenvoorstel doen.

  • Blijf in de tussentijd wel aflossen. Het volledig weigeren af te lossen, zal in een gerechtelijke procedure tegen je werken. Je gedraagt je dan niet als een redelijk handelende contractspartij.

  • In het geval er gevraagd wordt om gehele aflossing, kun je hiertegen bezwaar maken en er op wijzen dat de lening is afgesloten voor een looptijd van vaak vele tientallen jaren

  • Zorg dat de verzoeken om herfinanciering goed gedocumenteerd zijn.

Altijd de (voorheen) afgesproken rente betalen

In het geval er geen of een onaanvaardbaar nieuw rentevoorstel wordt gedaan, moet je eenvoudigweg de tot op dat moment overeengekomen rente blijven doorbetalen en schriftelijk de bereidheid daartoe aan de bank aankondigen. Houd er rekening mee dat de bank op grond van de Algemene Bankvoorwaarden het recht heeft om op ieder moment tot verrekening van tegoeden met schulden over te gaan. Dit betekent dat, indien de bank een onaanvaardbare hoge aflossing en (of) rentepercentage oplegt, de bank dit eenvoudigweg van de rekening zal aftrekken en bij een tekort aan saldo zal zij dit zonder nadere aankondiging proberen te verrekenen met eventuele tegoeden op andere bij de bank aangehouden bankrekeningen. Zorg ervoor dat op dat moment deze rekeningen leeg zijn, dat vergroot je onderhandelingspositie naar de bank toe.

En voor alles geldt: zoek deskundig advies, hoe eerder hoe beter.

Wat vind je van dit artikel?

Auteur

Arjen Paardekooper