Wat is het depositogarantiestelsel?

En geldt het depositogarantiestelsel ook voor bedrijven en zzp’ers?

16 januari 2013 2 minuten

Stel, je bank gaat failliet. Waar heb je dan recht op? Wat krijg je dan vergoed? Alle financiële instellingen in Nederland staan onder streng toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB), die de depositogarantieregeling heeft. Maar hoe werkt dit precies voor bedrijven?

Sinds de kredietcrisis lijkt niets onmogelijk. Het is nog niet vaak gebeurd in Nederland en met de maatregelen die de overheid heeft getroffen is kans uiterst klein, maar wat als je bank faillietgaat? Indien dit het geval is, valt iedere spaarder onder het Nederlandse depositogarantiestelsel, mits de betreffende bank ingeschreven staat bij De Nederlandse Bank (DNB). De Nederlandse Bank staat dus garant indien je bank niet aan haar verlichtingen kan voldoen.

Geldt deze regeling ook voor bedrijven?

De depositogarantieregeling geldt ook voor kleine ondernemers die een verkorte balans mogen inleveren. De jaarrekening van het bedrijf moet dan minstens twee opeenvolgende boekjaren aan minimaal twee van de volgende drie eisen voldoen:

·        Balanstotaal is kleiner dan € 4,4 mln

·        Netto-omzet is minder dan € 8,8 mln

·        Het gemiddelde personeelsbestand kleiner is dan 50 fte gedurende het boekjaar

Normaal gesproken geldt bij faillissement voor spaartegoeden een garantiebedrag van maximaal € 40.000,- per persoon per instelling (ongeacht het aantal rekeningen), waarbij voor bedragen van € 20.000,- tot € 40.000,- een eigen risico van tien procent geldt. De vergoeding die door de garantie verkregen kan worden kan dus niet meer bedragen dan € 38.000,- per persoon. In het geval van een rekening van een of twee personen geldt dit maximum per persoon. Klik hier voor de actuele maatregelen van de Nederlandse bank.

Hoe zit het als je meerdere rekeningen hebt?

De depositogarantieregeling geldt per persoon, per bankvergunning. Als je verschillende spaarrekeningen hebt bij dezelfde bank, kun je er voor kiezen spaarrekeningen op naam van je partner of je kinderen te zetten om het risico te spreiden. Controleer dan wel de fiscale consequenties: de Belastingdienst kan het spaargeld opvatten als een schenking. Ook kun je je geld spreiden over verschillende banken. 

Hoe zit het met buitenlandse banken in Nederland?

De Nederlandse dekking geldt overigens niet alleen voor Nederlandse banken met de bekende Nederlandse namen, maar ook voor veruit de meeste van de banken in Nederland met een mogelijk buitenlandse naam. Veel van deze banken hebben namelijk een volledige Nederlandse bankvergunning van DNB, ook al hebben ze bijvoorbeeld een moederbank buiten de Europese Unie (EU). Ze vallen volledig onder het Nederlandse garantiestelsel omdat ze een Nederlandse bankvergunning bezitten. Naast deze categorie banken is er nog een categorie banken uit de Europese Unie met bijkantoren in Nederland. Deze banken vallen allemaal onder het garantiestelsel van het land waarvan zij afkomstig zijn.

Wat krijgen middelgrote en grote ondernemingen?

Indien je bedrijf niet aan de bovengenoemde eisen voldoet krijg je dus niets vergoed van De Nederlandse Bank. Je moet je dan zelf aanmelden als schuldeiser waarna de aangestelde curator de faillissementsopbrengst verdeeld onder de schuldeisers. Kortom, let er dus goed op bij welke bank je je spaar- en depositogelden zet!