Reshoring: terughalen van productie naar eigen land

Productieproblemen en stijgende kosten reden tot terughalen

industrial-worker-assemblage-fabriek-reshoring
innovatie idee lamp

Stappenplan: start met datagedreven innovatie

Langere levertijden, verstoorde productieketens door de toenemende vraag tijdens de coronacrisis, historisch hoge containerprijzen in Azië en natuurlijk het geblokkeerde Suezkanaal waardoor leveringen soms weken op zich hebben laten wachten. Allemaal redenen om reshoring te overwegen. Wat is reshoring en hoe bepaal je als ondernemer of je ook gaat 'reshoren'?

Wat is reshoring?

Reshoring is het terughalen van bedrijfsactiviteiten naar Nederland, zoals productie in lagelonenlanden. Het is het tegenovergestelde proces van offshoring, waar processen juist naar het buitenland worden verplaatst. Vaak gebeurt dit uit kostenoverwegingen. 

Er zijn verschillende redenen waarom ondernemers overgaan tot reshoring. De coronacrisis maakte de zwakke plekken van productie in verre landen duidelijk zichtbaar. Ook zijn de behoeften van de Nederlandse consument veranderd. Mogelijke redenen om reshoring te overwegen zijn:

  • Kostenstijgingen. Waar offshoring eerder interessant was, blijken in veel gevallen de productiekosten hoger uit te vallen. Dat kan door plotselinge stijging van loonkosten of sociale lasten in lagelonenlanden. Of denk aan verhoogde transportkosten: begin 2021 vervijfvoudigden de kosten voor containertransport in slechts drie maanden.

  • Verstoorde productieketen. Snel veranderende omstandigheden, zoals de huidige pandemie, vragen meer directe invloed op de kwaliteit van het werk, kortere levertijden of de kortere time-to-market. 

  • Veranderende marktbehoeften. De Nederlandse consument stelt steeds hogere eisen aan bestelde producten. Waar komt het vandaan? Wat is de ecologische voetafdruk? Draagt het bij tot een betere wereld? 

Reshoring kan innovatie en groeien stimuleren

Deze ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat Nederlandse bedrijven die producten importeren of in het buitenland produceren, gedwongen maatregelen moesten nemen om de nadelige gevolgen te beperken. 

Een heel zichtbaar voorbeeld is het verhogen van de prijzen richting de consument. Maar ook intern onderzoeken verschillende bedrijven hoe ze langere levertijden en hogere kosten in de toekomst beter kunnen opvangen. Hoe ze dat doen? Door te kijken naar hun eigen businessmodel en de toeleveringsketen. 

Reshoring is daarmee niet alleen het terughalen van bepaalde activiteiten, het is ook een heroverweging van het businessmodel. Het simpelweg kopiëren van het buitenlandse productieproces is vaak niet de meest duurzame oplossing. Het terughalen van bedrijfsactiviteiten naar Nederland geeft je als ondernemer juist de kans om te innoveren, robotiseren of de toeleveringsketen anders te organiseren. 

Reshoring: begin met inzicht in de businesscase 

Overweeg je de mogelijkheden van reshoring? Kijk dan goed naar de kosten en kansen door je businesscase opnieuw tegen het licht te houden. Reshoring is niet het enige antwoord op leveringsproblemen of stijgende loonkosten. Door de hele keten inzichtelijk en transparant te maken, kun je weloverwogen keuzes maken.

Een handige tool hiervoor is de Reshoring Tool, een initiatief van van de The Reshoring Connection waar o.a. de Tilburg University deel van uitmaakt. Aan de hand van 80 variabelen breng je directe en indirecte kosten van inkoop en productie in het buitenland versus inkoop en productie in Nederland in kaart. Zo is in één oogopslag te zien wat de voors en tegens zijn, waarmee je het nemen van een ingewikkelde keuze vereenvoudigt. Op basis van dit kostenoverzicht kan je bijvoorbeeld besluiten reshoring verder te verkennen.

Wat vind je van dit artikel?

Jelle Bos

Auteur

Jelle Bos

Jelle is eindredacteur bij MKB Servicedesk.