Welke betalingsregelingen zijn er bij im- en export?

Alles over documentair incasso, documentair krediet en bankgarantie

stock-photo-business-shopping-technology-laptop-transfer-professional-business-person-internet-pay-679f9a9d-ecfc-4718-a6c3-8bb83b7d57ff

Bij export is het altijd afwachten of de buitenlandse partij zijn bestelling ook accepteert en er netjes voor zal betalen. Om dit risico te verminderen, bieden de meeste banken documentair krediet, documentair incasso en bankgarantie aan. Hiermee wordt je betaling gegarandeerd.

Vooral bij handel met nieuwe klanten kan het handig zijn verzekering in te bouwen. Maar ook als je handelt met partijen in instabiele landen of als het om uitzonderlijk grote bedragen gaat, kun je deze financieringsvormen overwegen om je risico's te verminderen. Er zijn wel kosten aan verbonden, deze verschillen per bank.

Documentair Incasso

Een documentair incasso is een manier van betalen waarbij de importeur pas over de handelsdocumenten kan beschikken zodra hij de betaling heeft geaccepteerd. Dit is een manier om 'gelijk over te steken'. Je bank onderhandelt voor jou met de bank van je importeur.

Je hebt verschillende vormen van documentair incasso. De importeur kan de papieren pas krijgen als hij de goederen en een wissel heeft geaccepteerd, als hij heeft betaald en je kan ook afspreken dat de bank van de importeur garant staat voor de betaling.

Let op: met deze financieringsvorm zorg je er weliswaar voor dat de importeur je spullen pas krijgt als hij ze betaalt, maar als hij dit laat afweten, komen de spullen niet automatisch terug naar jou in Nederland. Je houdt dus een debiteurenrisico.

Documentair Krediet

Een Documentair Krediet, ook Letter of Credit of documentair accreditief genoemd, is een contract tussen exporteur en importeur en de banken van beide partijen. Je legt vast waar, wanneer, in welke valuta en op welke manier wordt betaald. Ook wordt vastgelegd aan welke voorwaarden de exporteur moet voldoen. De importeur neemt hiervoor het initiatief.

De bank van de importeur staat garant voor de betaling aan de exporteur als deze zich aan alle, in het Documentair Krediet vastgelegde, afspraken heeft gehouden. De importeur sluit eigenlijk een soort lening af voor de goederen die moeten worden geleverd. Zodra aan de voorwaarden is voldaan maakt zijn bank de betaling naar je over. Hiermee loop je geen debiteurenrisico.

Nog meer zekerheid? Laat je eigen bank het krediet confirmeren. Zij nemen dan het risico over als de bank van je importeur verzaakt, bijvoorbeeld omdat de economie instort of er politieke instabiliteit heerst in het land van je afnemer.

Bankgarantie

Als je echt 100 procent zekerheid wilt, kun je een zekerheidsstelling bij de bank afsluiten of van je afnemer eisen. De bank staat dan garant voor zijn klant. Mocht jij of de afnemer afspraken niet nakomen, dan zorgt de bank ervoor dat de andere partij wordt gecompenseerd.

Wat vind je van dit artikel?

Auteur

Marlou Visser