Wanbetalers kosten bedrijfsleven 350 miljard

Heb jij een waterdicht debiteurenbeheer?

30 mei 2013

Ondernemers hebben steeds meer last van bedrijven, consumenten en overheden die laks zijn met het betalen van facturen. In 2012 is het betalingsverzuim met 7 procent gestegen, naar 350 miljard euro.

Dat meldt financiële dienstverlener Intrum Justitia, op basis van een Europees onderzoek onder bijna 10.000 bedrijven in 31 landen. 

Nederland: 14,3 miljard

Wereldwijd loopt het bedrijfsleven 350 miljard euro mis door slecht betalende klanten. In Nederland is dat 14,3 miljard euro, een stijging van 4 procent ten opzichte van vorig jaar. 

Reden voor wanbetaling

Een van de redenen voor wanbetaling is dat de inkomsten en vermogenspositie van overheden, consumenten en bedrijven teruglopen. Tegelijkertijd zijn ondernemers deels zelf schuldig aan het mislopen van geld: ze laten veel tijd verstrijken voordat ze het verschuldigde bedrag innen.

Zuid- en Oost-Europa

In de landen in Zuid- en Oost-Europa is het betalingsverzuim het grootst. Zo wordt in Griekenland bijna 10 procent van de rekeningen niet betaald. In Nederland is dat 2,6 procent; terwijl het Europese gemiddelde op 3 procent ligt. 

Noorderburen

Onze Noorderburen doen het beter. Van de 31 onderzochte landen is alleen in Denemarken, Finland, IJsland en Zweden sprake van een terugloop van het betalingsverzuim. 

Risico wanbetaling

Als de negatieve trend aanhoudt, zal dat ernstige gevolgen hebben voor ondernemers. Bedrijven kunnen dan niet meer groeien, waardoor innovatie wordt belemmerd en het voortbestaan van veel ondernemingen wordt bedreigd. Het is daarom van groot belang dat het betalingsgedrag van bedrijven, consumenten en overheden verbetert en dat jij als ondernemer je debiteurenbeheer strak trekt. 

Beter debiteurenbeheer

Een actief debiteurenbeheer levert een belangrijke bijdrage aan de financiële gezondheid van je onderneming. Ook de wettelijke betaaltermijn van dertig dagen voor overheden helpt mee. Maar hoe kun je je andere klanten effectief bewegen tot betaling?

  1. Telefonisch contact met de debiteur

Als de uiterlijke betalingstermijn is verstreken, neem dan eerst telefonisch contact op met de debiteur. Meteen een sommatiebrief sturen kan je (goede) relatie met de klant onder druk zetten. In het telefoongesprek zal een debiteur een aantal 'goede' redenen aanvoeren waarom hij de factuur niet kan betalen. Personeelstekort op de financiële afdeling, de maandelijkse betaling die nét de deur uit is, .... vul maar aan. Ga niet teveel in op die oorzaken tijdens het gesprek; dat kost je alleen maar energie. Focus op hoe nu verder: maak in het gesprek een duidelijke afspraak wanneer de factuur uiterlijk betaald moet zijn. Bevestig deze afspraak schriftelijk, dat kan per mail.

  1. Betalingsregeling opstellen

Als de debiteur in jullie telefoongesprek aangeeft dat hij betalingsproblemen heeft, dan kun je een betalingsregeling met hem treffen om de kans op betaling te vergroten. Leg deze betalingsregeling schriftelijk vast en fomuleer de rechten en plichten van jezelf en van je klant duidelijk. Zodra je vermoedt dat je de geldsom helemaal niet gaat ontvangen, dien dan bij de Belastingdienst een verzoek in tot teruggave van de door jou afgedragen btw over de factuur. Doe dit op tijd, anders loop je het risico dat de Belastingdienst weigert.

  1. Herinnerings- en sommatiebrief

Wordt de factuur ondanks de gemaakte afspraken in het telefoongesprek nog steeds niet betaald? Stuur dan een herinneringsbrief waarin je een uiterlijke betalingsdatum stelt. Als de debiteur geen gehoor geeft aan deze brief, stuur dan een sommatiebrief. Hierin stel je de debiteur in gebreke en stel je een redelijke termijn waarbinnen hij alsnog zijn betalingsverplichting kan nakomen. Een debiteur die niet betaalt binnen deze termijn, is in verzuim. Vanaf dat moment is hij verplicht om wettelijke rente (bij contracten met consumenten) of wettelijke handelsrente (bij contracten met bedrijven) te betalen. Jij kunt deze rente in rekening brengen. Ook kun je overwegen de vordering ter incasso uit handen te geven en de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen als de factuur niet binnen de gestelde termijn wordt betaald. Let op: zowel het in rekening brengen van de rente als het in rekening brengen van de buitengerechtelijke incassokosten, zal de relatie met je klant niet ten goede komen. 

  1. Jurist inschakelen

Helpen stap 1, 2 én 3 niet? Overweeg dan om een jurist in te schakelen. Hij kan je advies geven bij de incassering van je vordering, kan je begeleiden en weet hoe hij een gerechtelijke procedure moet starten. Verder kan een jurist je informeren hoe je via de wet je schade beperkt en hoe je een klant beweegt alsnog tot betaling over te gaan. Een voorbeeld is het recht van reclame. Daarbij kan een verkoper binnen zes weken nadat de vordering openbaar is geworden, zijn verkochte product terugvorderen. Een andere optie: een beroep doen op het retentierecht. Dat houdt in dat je bevoegd bent om de afgifte van een zaak (bijvoorbeeld een auto of bouwwerk) op te schorten, totdat de rekening is betaald. Ook een mogelijkheid is opschorting, waarbij je de verplichtingen die je richting je klant hebt (om een dienst uit te voeren bijvoorbeeld) uitstelt totdat je klant de rekening heeft betaald.

Een laatste tip: wacht niet te lang met het incasseren van vorderingen. Na vijf jaar is betaling namelijk niet meer afdwingbaar via de wet. Je kunt verjaring voorkomen door een procedure aan te spannen of binnen deze termijn een stuitingsbrief te versturen, waardoor een nieuwe verjaringstermijn van vijf jaar gaat lopen. 

Auteur

Lenneke Arts