Ondernemersorganisaties bezorgd over toekomst economie en afname investeringen

VNO-NCW en MKB-Nederland trekken aan de bel bij Tweede Kamer

euro-currency-biljetten-geld

Het toekomstige verdienvermogen van Nederland staat onder druk. En dat komt door de teruglopende investeringen. Daarvoor waarschuwen VNO-NCW en MKB-Nederland op maandag in een brief aan de Tweede Kamer. Ze noemen ook twee mogelijke oplossingen.

Nederland minder aantrekkelijk voor bedrijven

De ondernemersorganisaties wijzen in hun brief op het belang van een goed ondernemings- en investeringsklimaat om het tij te keren. De brief werd gestuurd in de aanloop naar een debat over het verdienvermogen van Nederland.

Inmiddels gaan er volgens de werkgeverspartijen meer investeringen Nederland uit, dan dat erin komen. In de brief wordt daarom de vraag gesteld ‘hoe aantrekkelijk Nederland nog is voor nieuwe en bestaande bedrijven om te ondernemen en te investeren’. Volgens de werkgeversorganisaties staan ‘steeds meer seinen op rood’ als het gaat om het ondernemings- en investeringsklimaat.

Investeringen nodig voor economie

‘Investeringen van bedrijven zijn de motor van ons verdienvermogen en juist die investeringen zien we stilvallen’, merken MKB-Nederland en VNO-NCW. Het verdienvermogen bepaalt in hoeverre Nederland in staat is om nu en in de toekomst op een verantwoorde manier voldoende geld te verdienen. Geld waarmee bijvoorbeeld agenten, leraren en de bijstand worden betaald.

Scheuren in ondernemingsklimaat Nederland

Eerder constateerden de ondernemersorganisaties dat er op cruciale onderdelen sprake is van een probleem. Het bedrijfsleven uitte samen met een grote coalitie van wetenschappers en burgemeesters in 2021 al hun zorgen.

‘Uit verschillende recente cijfers blijkt dat een kleine drie jaar later de situatie vooral verder is verslechterd. Zo zijn we op de WIPO-innovatieranglijst gedaald van plek 2 naar plek 7. Ook wijken onze belastingtarieven inmiddels op tal van punten negatief af van het EU-gemiddelde en zien we dat de doorgroei van bedrijven stokt. Sterker nog: de afgelopen jaren zijn er meer bedrijven gekrompen dan gegroeid’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. 

Daarnaast is inmiddels een derde van de regels niet werkbaar voor het mkb, zo bleek uit onderzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Oplossingen voor verdienvermogen Nederland

Om het verdienvermogen van de toekomst structureel te versterken noemen de ondernemersorganisaties twee oplossingen. De zogenaamde basiscondities voor investeringen moeten eerst op orde worden gebracht. Daarvoor is een ‘veel stabieler overheidsbeleid’ nodig, waarbij wetten, regels en belastingtarieven niet continu worden aangepast.

Daarnaast moet Nederland gerichte investeringen in de economie van de toekomst bevorderen. ‘Dat betekent volop investeren in kennis en technologieontwikkeling, om te zorgen dat ook in de toekomst nieuwe ASML’s en Adyens opstaan. Maar het betekent ook dat we volop moeten inzetten op het digitaliseren van onze economie (denk aan investeringen in 5- en 6G) en het digivaardig maken van onze (toekomstige) beroepsbevolking.’

Bedrijven willen bijdragen aan oplossing

In hun brief aan de Tweede Kamer doen VNO-NCW en MKB-Nederland nog een aantal concrete voorstellen. Het bedrijfsleven wil daarbij nadrukkelijk onderdeel zijn van de oplossing en staat klaar om hier een bijdrage aan te leveren’, aldus de werkgeversorganisaties.

Tip: Waarin ga jij investeren in 2024? Bekijk de financiële vooruitblik 2024 met alle verwachtingen en veranderingen voor ondernemers in het mkb.

Wat vind je van dit artikel?

Raphael Klees

Auteur

Raphael Klees

Elke week probeer ik ondernemers in Nederland te inspireren en vooruit te helpen. Dat doe ik als redacteur en hoofdredacteur van verschillende zakelijke websites. Mijn doel is de informatie voor bedrijven zo helder en duidelijk mogelijk te maken. Daardoor kunnen ondernemers zich snel weer richten op hun bedrijfsvoering.