Ondernemersvertrouwen licht gestegen in Q2 2023

Positieve trend Q1 zet door

winkelen-winkelstraat-shoppen-economie-ondernemersvertrouwen

Het ondernemersvertrouwen is licht gestegen in het tweede kwartaal van 2023. Daarmee is de stemmingsindicator voor het tweede kwartaal op rij positief. Dat melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW.

Voor de stemmingsmeting gebruikt het CBS de zogeheten Conjunctuurenquête Nederland. De stemmingsindicator staat in Q2 op 7,5. Dat is iets hoger dan de 6,4 uit Q1 van 2023. In Q4 van 2022 was het ondernemersvertrouwen nog licht negatief en stond de indicator op -0,9.

Flinke stijging ondernemersvertrouwen horeca

Horecaondernemers zijn zeer positief gestemd over de gerealiseerde en verwachte omzet. Dat staat in schril contrast met de stemming in de eerste drie maanden van 2023. Toen waren horecaondernemers nog overwegend somber over de verwachte omzet. Dalende energieprijzen, minder hoge inflatie en een stevige recessie die (vooralsnog) uitblijft, spelen waarschijnlijk een belangrijke rol in de omslag.

Hoogste ondernemersvertrouwen in de bouwnijverheid

In de bouwnijverheid is het ondernemersvertrouwen verreweg het hoogst. Ondernemers in deze bedrijfstak zijn vooral positief gestemd over de ontwikkeling van de productie, in vergelijking met een kwartaal eerder.

Bedrijfstak autohandel- en reparatie minder positief 

Niet in alle bedrijfstakken is het ondernemersvertrouwen gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023. Zo is het vertrouwen het sterkst gedaald in de bedrijfstak autohandel- en reparatie. Ondernemers zijn vooral negatief over de voorraden. Het sentiment over de behaalde omzet is onveranderd, maar ondernemers zijn minder positief over de verwachte omzet van de komende maanden.

In de bedrijfstak vervoer en opslag is het ondernemersvertrouwen ook gedaald. De positieve stemming van het eerste kwartaal is daar zelfs omgeslagen naar een negatief sentiment.

Minder ondernemers denken dat verkoopprijzen verder stijgen

Slechts 20% van de ondernemers verwacht dat de verkoopprijzen de komende drie maanden zullen stijgen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Sinds begin 2021 lag dit percentage niet zo laag.

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.