Personeelstekorten belangrijkste belemmering in verhogen productiviteit

Hoe verhoog je de productiviteit in een krappe arbeidsmarkt?

Personeelstekort

Onderzoek van het CBS in samenwerking met KvK, EIB, MKB Nederland en VNO-NCW laat zien dat 75% van de ondernemers aangeeft maatregelen te nemen om de productiviteit te verhogen. Hierin ervaart zo’n 40% een belemmering door tekort aan personeel. Welke maatregelen gebruiken ondernemers nu, waar zien ze belemmeringen en hoe kun jij ook in een krappe arbeidsmarkt werken aan het verhogen van de productiviteit?

Vooral grote bedrijven focussen op verhogen productiviteit

Arbeidsproductiviteit is de toegevoegde waarde per gewerkt uur. De toename van deze productiviteit is op lange termijn de belangrijkste bron van economische groei in ontwikkelde economieën. Eerder onderzoek liet zien dat grote bedrijven zich vaker richten op het verhogen van de productiviteit dan midden- en kleinbedrijven. Ook nemen grote bedrijven vaker meerdere maatregelen, terwijl bij kleinbedrijven de focus vaak ligt op specifieke acties. En als die gedwarsboomd worden door personeelstekort, blijkt het lastig om de productiviteit te verhogen.

Maatregelen en belemmeringen om productiviteit te verhogen

In het onderzoek werd ondernemers ook gevraagd naar de maatregelen die ze inzetten. Dit verschilt per bedrijfstak, maar de vier maatregelen die het meest gekozen werden zijn:

De grootste belemmering om deze maatregelen effectief door te voeren is voor bijna 40% van de ondernemers het gebrek aan personeel. Maar ook externe factoren zoals economische onzekerheid (17%) en gebrek aan financiële middelen (13%) worden vaak genoemd als knelpunt om te werken aan het verhogen van de productiviteit. 

Verhogen productiviteit in midden- en kleinbedrijf

Het midden- en kleinbedrijf blijft achter in het nemen van maatregelen ten opzichte van grote bedrijven. Maar dat hoeft niet. Want ook als je klein wilt beginnen, zijn er zaken om aan te pakken om de arbeidsproductiviteit te verhogen.

  • Investeren in technologie en ontwikkeling. Dit is voor veel bedrijven al een belangrijke strategie in het verhogen van de productiviteit. Start met kleine technologische verbeteringen, zoals eenvoudige automatiseringssoftware voor taken die steeds terugkomen.

  • Efficiëntere werkprocessen. Dit kan zo simpel zijn als het herstructureren van een bepaalde workflow of eens kritisch te kijken naar de processen die nu vaak en veel terugkomen. Hoe kun je daarin efficiënter werken?

  • Trainen en ontwikkeling van medewerkers. Je huidige medewerkers trainen om veelzijdiger en/of efficiënter te werken kan ervoor zorgen dat je het tekort aan personeel deels kunt compenseren. 

  • Flexibiliteit in personeelsbeleid. Flexibele werkuren of de mogelijkheid om thuis te werken helpt niet alleen om nieuwe medewerkers aan te trekken, maar kan de productiviteit binnen je bedrijf verhogen. Bijvoorbeeld door minder reistijd en een betere werk-privébalans.

  • Optimalisatie van de werkomgeving. Ook hierin kan je klein beginnen. Vraag na bij medewerkers waar zij tijd verliezen of last van hebben. Verbeteringen op deze punten kunnen in tijd en motivatie een groot verschil maken. 

Begin klein en meetbaar

De arbeidsproductiviteit verhogen klinkt als een groot project, maar dat hoeft het niet te zijn. Begin met het implementeren van een verandering tegelijkertijd. Meet wat deze verandering doet. Zo kun je steeds (kleine) aanpassingen maken en leren wat het beste werkt voor jouw bedrijf. Deze kleine stapsgewijze verbeteringen kunnen samen een grote invloed hebben op de algehele productiviteit.

Wat vind je van dit artikel?

Lian de Snoo

Auteur

Lian de Snoo

Als Juffrouw Taal help ik ondernemers in het mkb aan en met ijzersterke content. Door lekker leesbare en vindbare teksten voor ze te schrijven of door hen te leren hoe ze dat zelf kunnen doen.