Verduurzaming bedrijven in 2023 in stroomversnelling

Duurzaamheidsstrategie, regelgeving en energiecrisis belangrijkste aanjagers

aarde-bedrijven-360-duurzaam

De verduurzaming van bedrijven in het mkb bevindt zich in een stroomversnelling. Drijvende factoren zijn de eigen duurzaamheidsstrategie, strengere regelgeving en de energiecrisis. Uit een verduurzamingsonderzoek van de ING blijkt dat in 2023 tweederde van de Nederlandse bedrijven verwacht zelf meer aan verduurzaming te doen.

Deze ontwikkeling staat in schril contrast met een jaar geleden. In het eerste kwartaal van 2022 bleek uit eerder dat de verduurzaming van Nederlandse bedrijven juist stagneerde. 

In een jaar tijd kan er dus veel veranderen. De omslag wordt volgens het nieuwe onderzoek vooral aangejaagd door de eigen duurzaamheidsstrategie van bedrijven in combinatie met duurzaamheidseisen vanuit de overheid en de productieketen. 

Daarnaast werkt de energiecrisis als katalysator: maar liefst 70% van de bedrijven in Nederland wil op korte termijn van het gas af en elektrisch zakelijk rijden kan rekenen op groeiende belangstelling.

Druk vanuit overheid, bedrijven en eigen personeel

Volgens Laurens de Vols, Directeur Business Banking bij ING Nederland, is verduurzamen cruciaal. “De druk van de overheid en andere bedrijven in de keten wordt steeds groter. Maar ook vanuit de bank. Daardoor ontstaat er een vliegwieleffect waardoor iedereen meer gaat verduurzamen”, zegt Laurens de Vos, Directeur Business Banking bij ING in Nederland. “Bovendien verwacht het personeel het en is het een steeds grotere factor voor het kunnen aantrekken van personeel, cruciaal in de huidige krappe arbeidsmarkt.”

Lees ook: Duurzame werkgevers geliefder bij jongeren

Elektrisch zakelijk rijden

Uit hetzelfde blijkt dat bijna de helft van de Nederlandse bedrijven (49%) voor het einde van 2024 elektrisch zakelijk rijden verplicht stelt. Het elektrificeren van het wagenpark staat nu nog in de middenmoot als we kijken naar prioriteiten van ondernemingen, maar het zal de komende jaren een belangrijk agendapunt vormen.

Duurzaamheid strategische prioriteit van Nederlandse bedrijven

Maar liefst 68% van de Nederlandse ondernemingen verwacht in 2023 sneller te verduurzamen dan vorig jaar. Verduurzaming staat zelfs op de tweede plek in de ranglijst met strategische prioriteiten van Nederlandse bedrijven. Voor 36% van de ondernemingen is verduurzamen op korte termijn, binnen 12 maanden, de belangrijkste prioriteit.

Drijfveren duurzaamheidsstrategie

De eigen duurzaamheidsstrategie van bedrijven wordt gevormd door verschillende factoren. Zo geeft 45% van de respondenten aan dat het milieu de belangrijkste drijfveer is. Daarnaast worden kostenbesparingen (39%) en tegengaan van verspilling (31%) ook vaak genoemd. 

Een andere opvallende drijfveer - die in drie jaar tijd behoorlijk is geklommen op de lijst - is dat duurzaamheid ook (nieuwe) kansen biedt in de markt (31%).  

Lees ook: Zo verwerk je duurzaamheid in je strategie

Bron: ING, verduurzamingsonderzoek ING

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.