Voorjaarsnota 2024: dit betekent het voor jou als ondernemer

Mkb-ondernemer wordt geraakt

Jonge man achter bureau met laptop en rekenmaching - voorjaasnota

Het demissionaire kabinet heeft onlangs de Voorjaarsnota 2024 gepresenteerd. Om het gat in de begroting van het Rijk te verkleinen zijn een aantal maatregelen voorgesteld, die ook jou als ondernemer in het mkb raken.

Vroege Voorjaarsnota 2024

De Voorjaarsnota is een update van de Rijksbegroting die ieder jaar voor 1 juni naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Dit jaar is het kabinet er vroeg bij omdat de onderhandelingen tussen de formatiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB in volle gang zijn. De informateurs vroegen een vervroegde presentatie van de nota aan zodat de kabinetsformatie rekening kan houden met de huidige staatsfinanciën.

Tegenvallers voor mkb

Jacco Vonhof, de voorzitter van MKB-Nederland, liet al aan verschillende media weten dat hij de vroege presentatie van de nota ‘paniekvoetbal’ vindt. ‘Er is een aantal tegenvallers. Dat is lastig, maar men gaat meteen op zoek naar dekking - en ook weer naar dekking bij mkb-ondernemers’, stelde hij bij omroep WNL. Volgens voorbeeldberekeningen zou een mkb-ondernemer met een bv bij een inkomen van €50.000 straks meer belasting gaan betalen dan een werknemer in loondienst.

In de Voorjaarsnota staan alle mee- en tegenvallers van het kabinet. In die laatste categorie vallen bijvoorbeeld de asielopvang, de afhandeling van het schandaal rond de kindreopvangtoeslag en de gedupeerden van de gaswinning in Groningen.

Voorjaarsnota: effect op ondernemers

In de Voorjaarsnota staan een aantal zaken die relevant zijn voor ondernemers in het mkb. Bijvoorbeeld dat er een verlaagd tarief voor waterstof in de energiebelasting komt, en dat de tijdelijke tariefkorting binnen de motorrijtuigenbelasting voor emissievrije personenauto’s wordt verlengd. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de duurzame ondernemer.

Compensatie elektriciteitskosten

Ook komt er een regeling voor compensatie van de elektriciteitskosten van de industrie, de CEI genaamd. Die is in het leven geroepen omdat de energiekosten voor het mkb zijn gestegen en het kabinet graag een gelijk speelveld wil creëren met andere landen. Kritische noot: deze regeling is er eenmalig, waar andere landen om ons heen er vaak voor kiezen hun industrie structureel te ondersteunen.

Negatief: mkb-winstvrijstelling verder omlaag

Maar het kabinet heeft ook een aantal plannen die minder positief kunnen uitpakken voor het mkb. Zo wordt de mkb-winstvrijstelling opnieuw verlaagd. Het idee was dat die per 1 januari 2025 op 12,7% zou worden gesteld (dit jaar bedraagt de mkb-winstvrijstelling nog 13,31%). Maar nu wil het kabinet in 2025 het percentage al verlagen naar 12,03%. Mkb’ers die winst maken moeten dan dus meer inkomstenbelasting betalen. Maakt je onderneming juist verlies? Dan is het voordeliger als de mkb-winstvrijstelling lager is.

Hogere energiebelasting

Een andere maatregel die minder gunstig uitpakt voor het mkb is het verhogen van de energiebelasting voor bedrijven. Energie is immers al prijzig en dit kan een klap zijn die je er net niet bij kunt hebben. Ook de afschaffing van de vrijstelling voor duaal verbruik van kolen baren MKB-Nederland en VNO-NCW zorgen. Beide partijen gaan in gesprek met het demissionaire kabinet, de formerende partijen en de Tweede Kamer, om te kijken of er alternatieven zijn.

Maatregelen Voorjaasnota in augustus pas definitief

In augustus besluit het kabinet definitief over de maatregelen in de Voorjaarsnota. De Tweede Kamer kan de Voorjaarsnota bespreken en wijzigen. Daarna wordt gestemd over het wetsvoorstel. Pas als de Tweede en Eerste Kamer het wetsvoorstel goedkeuren is het definitief.

Tip: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers en schrijf je in voor de mkb-nieuwsbrief.

Wat vind je van dit artikel?

Fleur Willemsen

Auteur

Fleur Willemsen

Fleur Willemsen is redacteur bij MKB Servicedesk.