Wat is werktijdverkorting?

Behoud je personeel ook bij onverwachte tegenvallers

Wat is werktijdverkorting

Op de hoogte blijven van al het ondernemersnieuws?

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom corona en ondernemen?

Wanneer je bedrijf een onverwachte tegenvaller te verwerken heeft, zoals brand of een overstroming, dan kan het zijn dat je (tijdelijk) minder medewerkers nodig hebt. Maak gebruik van werktijdverkorting.

Wat is werktijdverkorting?

Werktijdverkorting houdt in dat je werknemers minder gaan werken. Voor de niet-gewerkte uren kunnen je werknemers een tijdelijke WW-uitkering krijgen. De aanleiding voor het aanvragen van de werktijdverkorting moet buiten het normale ondernemersrisico vallen. Alleen als je met omstandigheden als een brand, epidemie of overstroming te maken hebt, kun je deze regeling aanvragen.

LET OP: Op dinsdagavond 17 maart is de werktijdverkorting voor corona stopgezet en vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze maatregel houdt in dat bedrijven getroffen door corona (met een omzetdaling van minstens 20%) voor 90% van hun loonkosten een tegemoetkoming krijgen. Voorwaarde is dat je je personeel niet (vanwege bedrijfseconomische redenen) ontslaat en dat zij doorbetaald krijgen. Hiervoor geeft het UWV een voorschot van 80% op de tegemoetkoming. De NOW kun je nog niet aanvragen, zodra dat het geval is lees je dat hier. Aanvragen voor de werktijdverkorting die nog niet waren behandeld, worden meegenomen met deze nieuwe maatregel. 

Ook voor andere omstandigheden dan het coronavirus, kun je vanaf nu de NOW aanvragen in plaats van de werktijdverkorting. 

Voor wie kun je een werktijdverkorting aanvragen?

Je kunt wtv aanvragen voor individuele werknemers en voor een groep werknemers. Dit doe je bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Je komt hiervoor in aanmerking als er sprake is van minstens 20% minder werk voor een periode van 2 tot 24 weken. Als je verwacht dat je personeel langer dan deze periode niet aan het werk kan, dan zal je aanvraag niet worden goedgekeurd. Voor oproep- en uitzendkrachten kun je geen werktijdverkorting aanvragen, alleen voor werknemers waarvoor je een loondoorbetalingsplicht hebt. Je vraagt een vergunning aan voor maximaal zes weken. Doe je een verzoek tot verlenging, dan kijkt het ministerie van SZW of de situatie inmiddels is verbeterd. Anders wordt de wtv met 6 weken verlengd, tot maximaal 4 periodes en totaal 24 weken. 

Stap 1:

Als werkgever vraag je de vergunning aan via het ministerie van SZW. Voor meer informatie en het formulier klik hier.

Stap 2:

Daarna meld je je vergunning voor werktijdverkorting bij het UWV. Klik hier voor informatie en het meldingsformulier.

Stap 3:

In je salarisadministratie verandert er niets. Je betaalt je mensen zoals gewoonlijk uit, het UWV stort het bedrag waarvoor je werktijdverkorting hebt aangevraagd aan jou terug. 

Stap 4:

Als er na 6 weken nog steeds sprake is van meer dan 20 procent minder werk voor je werknemers, kun je de werktijdverkorting verlengen. Doe dit voor de 6 weken voorbij zijn, bij het ministerie van SZW. Een eventuele verlenging van de vergunning hoef je niet opnieuw te melden bij het UWV. 

Bron: UWV

Wat vind je van dit artikel?