Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Als de omstandigheden je dwingen om ontslag aan te vragen voor een of meerdere werknemers

09 april 2021 3 minuten

Soms veranderen de omstandigheden voor je bedrijf dusdanig dat je een andere koers moet varen. Misschien wil je om die reden ontslag aanvragen voor een werknemer. Je vraagt dan ontslag aan om bedrijfseconomische redenen. Hoe werkt dat en wat moet je weten over ontslag wegens bedrijfseconomische redenen?

Juridische ondersteuning bij HR nodig?

Ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom je als werkgever besluit een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen te doen. Het kan te maken hebben met:

- Moeilijke financiële situatie van het bedrijf

- Minder werkaanbod

- Veranderingen op organisatorisch of technologisch vlak

- Verhuizing van het bedrijf

- Vervallen van loonkostensubsidies

- Beëindigen van het bedrijf, geheel of gedeeltelijk

In zulke gevallen kun je de ontslagaanvraag indienen. In het algemeen dien je zo’n aanvraag in bij het UWV. Als je bedrijf een cao heeft met een onafhankelijke commissie voor ontslagen, dan zal deze commissie de aanvraag behandelen.

Ontslagvolgorde

Het UWV gaat ervan uit dat je voor de ontslagen een bepaalde volgorde hanteert. Zo zul je moeten kijken of je afscheid kunt nemen van werknemers met tijdelijke dienstverbanden. Daarnaast zul je ook geen beroep meer doen op zzp’ers en flexwerkers in de functiegroep waarvoor de bedrijfseconomische redenen gelden. Verder moet je het afspiegelingsbeginsel hanteren. Anders gezegd: de ontslagen moeten evenredig verspreid worden over de leeftijdsgroepen.

Hoe werkt de ontslagaanvraag?

Om te beginnen moet je nodige formulieren van het UWV invullen. Het gaat om drie formulieren:

  1. De gegevens van de werkgever

  2. De gegevens van de werknemer

  3. De onderbouwing (jaarstukken en prognoses)

Nadat je als werkgever een ontslagvergunning hebt aangevraagd, krijgt je werknemer de kans daarop te reageren. Hij ontvangt een kopie van de ontslagaanvraag en kan aangeven of hij het daar mee eens is. De werkgever ontvangt een kopie van deze reactie. Uiteindelijk beslist het UWV of je een werknemer al dan niet mag ontslaan.

Opzegtermijn

Krijg je de toestemming? Dan kun je de arbeidsovereenkomst opzeggen, met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. Dat is minimaal één maand. Bij elke vijf jaar dienstverband komt daar een maand bij, tenzij de CAO een andere termijn bepaalt of als je een andere termijn met je werknemer bent overeengekomen.

Transitievergoeding

De wet bepaalt dat een werknemer bij ontslag recht heeft op een transitievergoeding. Op die manier kan hij makkelijker doorstromen naar een nieuwe baan en wordt het ontslag enigszins gecompenseerd. De transitievergoeding berekenen doe je met onze rekentool. 

Alternatieven voor bedrijfseconomisch ontslag

Soms zijn er ook alternatieven voor een ontslagaanvraag. Tijdens de coronacrisis, bijvoorbeeld, hadden bedrijven ineens tijdelijk minder werk. Om die reden heeft de regering de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) in het leven geroepen. Dankzij die regeling hoeven er geen gedwongen ontslagen te vallen en blijft al het personeel inzetbaar voor als er ineens weer meer werk is.

Daarnaast bestaat er een regeling ‘WW bij onwerkbaar weer’, waarmee je een tijdelijke periode van weinig werk door extreem weer kunt overbruggen. Met deze regeling kunnen je werknemers een WW-uitkering krijgen voor de periode dat ze niet kunnen werken.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Nog een manier om een ontslagaanvraag te vermijden is door met je werknemer in gesprek te gaan. Stel voor het dienstverband te beëindigen en geef je redenen daarvoor. Zijn jullie het na goed overleg eens over het ontslag? Maak dan afspraken over een einddatum en een eventuele vergoeding. Dat is een stuk eenvoudiger dan een ontslagprocedure.

Lees meer over ontslagvergoeding berekenen in geval van ontslag bij wederzijds goedvinden.

Beëindigingsovereenkomst

Als jij en je werknemer het met elkaar eens worden over het beëindigen van de samenwerking, kunnen jullie een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst sluiten. In dat geval kun je zelf afspreken op welke basis je afscheid van elkaar neemt. Daarin zul je in ieder geval afspraken moeten maken over de einddatum en over een eventuele vergoeding.

Een vergoeding is in dit geval niet verplicht, maar zal er wel aan bijdragen dat een medewerker eerder akkoord gaat. Voor zijn WW-uitkering is het in ieder geval van belang dat in de overeenkomst komt te staan dat de beëindiging op jouw initiatief heeft plaatsgevonden en dat je werknemer geen verwijt treft.


Speciaal voor de ondernemers met personeel en hun HR-afdeling hebben wij in samenwerking met mkb.law een informatiepagina opgezet. Op het platform van mkb.law vind je ervaren specialisten die jou kunnen helpen met het regelen van alle arbeidsrechtelijke zaken.

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.