Welke begrippen horen bij online adverteren?

Wat is een banner, webanalyse, SEO, SEA en bereik?

02 augustus 2018 4 minuten

Ga je beginnen met online adverteren? Mediabureaus en online sales organisaties zullen je om de oren slaan met een heleboel nieuwe begrippen. Wij hebben de meest voorkomende voor je op een rijtje gezet.

Adverteren met een banner

Online adverteren begint vaak bij een banner. Een banner is een grafisch vormgegeven reclame op het internet. Door op een banner te klikken wordt een pagina geopend waar meer informatie over het geadverteerde te vinden is. Een banner bestaat vaak uit een animatie in de vorm van een JPEG-, GIF- of  Flashbestand die de aandacht van de bezoeker moet trekken.

De adverteerder kan een financiële vergoeding uitkeren aan de websites waarop de banner wordt geplaatst. Dit kan op basis zijn van:

 1. het aantal keer dat de advertentie wordt getoond (CPI);

 2. het aantal keer dat er op de banner wordt geklikt (CPC);

 3. het aantal transacties dat voortkomt uit de banner (CPA).

Het is natuurlijk afhankelijk van de afspraken die je met de adverteerder of website maakt waarop je gaat adverteren welke van de drie je kiest.

Uitbesteden van bannercampagne

Je kunt bannercampagnes uitbesteden aan mediabedrijven of online sales bedrijven, die de banners kunnen verzorgen. Zij kunnen op basis van informatie over de gebruiker de advertentie aan specifieke doelgroepen richten. Klik hier voor een voorbeeld van de oplossing zoals de MKB Servicedesk met bannering omgaat.

Meer algemene informatie?

Het Interactive Advertising Bureau Nederland (IAB) is het onafhankelijke orgaan en kennisplatform op het gebied van online advertising, interactive marketing, mobile advertising & iTV. Zij brengen de ontwikkelingen in de online advertising en interactive marketingindustrie in kaart.

Ook bieden zij een handboek over Internet Marketing. Klik hier voor het digitale handboek.

Begrippenlijst online marketing

De onderstaande woordenlijst biedt een korte verklaring van de meest gebruikte termen in het online adverteren.

Search Engine Advertising (SEA): Promotie van je producten en diensten via betaalde zoekresultaten. Denk hierbij aan Google Adword campagnes.

Search Engine Optimisation (SEO): Promotie van je producten en diensten via organische (niet betaalde) zoekresultaten. Dit kun je deels realiseren door goed te schrijven voor het web. Je online content kun je hierop afstemmen. 

 • Search Engine Marketing (SEM): Via online marketing doelgericht verkeer naar je website krijgen. Dit bestaat uit SEO en SEA

 • Ad server: Geautomatiseerd systeem aan exploitant- of uitgeverszijde dat het afleveren van advertenties volgens meegegeven doelstellingen mogelijk maakt.

 • Behavorial targeting (BT): BT slaat informatie verkregen uit surfgedrag op in een bezoekersprofiel om later advertenties gericht aan die bezoeker te tonen.

 • Bruto bereik: Het totaal aantal vertoningen (impressies) van een campagne. Netto bereik x gemiddelde contactfrequentie.

 • Clickcommand: De gebruikte link van een advertentie die leidt naar de landingspagina via een advertentiesysteem zodat het aantal clicks geteld wordt.

 • Clickratio /Clickthrough (CTR): Dit percentage drukt het aantal uit dat er op een advertentie is geklikt, in verhouding tot het aantal keren dat de uiting is getoond. Clicks gedeeld door het aantal views x 100%.

 • Conversieratio: De verhouding tussen het aantal clicks op een advertentie en het aantal acties na het klikken.

 • Cookie: Een bestandje dat door de ad server op de computer wordt achtergelaten op dezelfde bezoeker bij een 2e bezoek te herkennen.

 • CPC/Cost per click: Tarief per klik op een advertentie. Klik hier voor een voorbeeld.

 • CPL / CPA / CPS / CPXCost per lead / action / sale: Tarief gebaseerd op daadwerkelijke actie na het zien of klikken van een advertentie. Een actie kan bijvoorbeeld zijn bestellen of kopen. Een banner kan bijvoorbeeld uitkomen op een online wizard. 

 • CPM Cost per mille: Tarief per duizend vertoningen (impressies) van de advertentie. Klik hier voor een voorbeeld

 • DFA: Dart For Advertisers. Het softwaresysteem van Doubleclick dat de levering en meting van de advertenties aan adverteerderszijde mogelijk maakt.

 • DFP: Dart For Publishers. Het softwaresysteem van Doubleclick dat de levering en meting van advertenties aan exploitant- of uitgeverszijde mogelijk maakt.

 • Expandable: Advertentie die uitklapt vanuit een standaardmaat.

 • Frequency Cap: Bepaalt het maximaal aantal vertoningen per unieke bezoeker, meestal op basis van een cookie.

 • IAB: Interactive Advertising Bureau.

 • Layer ad: Advertentie die als laag over de website wordt getoond.

 • Netto bereik(uniek): Het aantal bereikte personen (uniek bereik) van een campagne.

 • OTS(opportunity to see - gemiddelde contactfrequentie): Totaal aantal vertoningen (bruto bereik) gedeeld door het unieke bereik (netto bereik).

 • Peel-ad: Advertentie die zich na een actie opent vanuit de hoek van een website.

 • Post click activity(clickthrough): Gemeten activiteit op de adverteerderspagina na het klikken van een advertentie.

 • Post view activity(viewthrough): Gemeten activiteit na het getoond hebben van een advertentie, waarna de bezoeker via een andere wijze op de adverteerderspagina terecht is gekomen.

 • Preroll, midroll, postroll advertising: Een video commercial die getoond wordt aan het begin, midden of einde van een online af te spelen videofilm.

 • Roadblock: Wijze van plaatsing waarbij een advertentie in meerdere advertentieposities tegelijkertijd wordt getoond.

 • Selectiviteitsindex: Geeft de mate van het bereik van een bepaalde doelgroep binnen een omgeving aan, afgezet tegen de totale samenstelling van het bereik van internet (= 100%). Een index van 200 geeft dus een hoge mate van selectiviteit van een bepaalde doelgroep aan, 50 juist een lage.

 • Site take-over: Uiting waarbij vaste elementen van de website voor een bepaalde periode fixed in de look and feel van de advertentie worden opgemaakt.

 • Sponsored header: Een header is een groot beeldelement boven aan een website, welke ruimte dan speciaal opgemaakt wordt in de look and feel van de advertentie.

 • Spotlight tag:  Een teller op de adverteerderspagina die gerelateerd is aan de uitgeplaatste advertenties, zodat postview en postclick activiteit gemeten kan worden.

 • STIR: Stichting Internetreclame is opdrachtgever van het internet bereiksonderzoek.

 • Tracking pixel: (1x1) Kleine afbeelding van 1 pixel die gelijktijdig met de advertentie wordt afgeleverd om het aantal vertoningen te meten.

 • Umfeld: De omgeving of context van een advertentie, bestaande uit de redactionele inhoud, de vormgeving en andere communicatieuitingen binnen het medium.

 • URL: Uniform Resource Locator. Oftewel het adres van een internetsite (of ander bestand) op het worldwideweb.

 • Webanalyse: Het objectief vastleggen, meten, rapporteren en analyseren van kwantitatieve internet data met als doel het verbeteren van websites en online communicatie.